Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

«Historien om oss»

Kan Yousef Hadaouis kronikk lære oss noe om kulturell identitet?

Få kunnskap om kulturell identitet

Les artikkelen om kulturell identitet og andregjøring under, den kan gi deg perspektiver og begreper du kan bruke i lesningen av kronikken til Yousef Hadaoui.

Relatert innhold

Les Yousef Hadaouis kronikk

Les Yousef Hadaouis kronikk i VG på lenken under, og reflekter over innholdet alene eller sammen med en medelev:

Historien om oss

  • Hva var konteksten for denne kronikken? Hvilke hendelser refererer han til?
  • Hva tror du Hadaoui ønsket å oppnå med denne teksten?
  • Diskuter tittelen. Hvordan tolker dere den?
  • Han omtaler flere andre personer i denne teksten. Hvem er de, og hva har de til felles?
  • Ta utgangspunkt i dette sitatet fra kronikken og fagartikkelen fra del 1, og diskuter hvordan andres tolkning av vår identitet former oss:

Følelsen av de andres blikk. Av å være en inntrenger. Et sted jeg ikke hørte hjemme. Og jeg prøver å finne en grunn til å være der. Som ikke er at jeg selger hasj. Stjele sykler. Biler? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om noen trodde jeg skulle stjele en bil der jeg stod på Smestad stasjon. Men det var sånn jeg trodde verden så meg.

  • Hva tror du forfatteren mener med Thorsens utenforskap i utdraget under?

Thorsen har det samme engasjementet. Det samme behovet for å dytte andre ned for å løfte seg selv. Hans «krenkefest» handler ikke om muslimer. Det handler om ham. Hans utenforskap. Ikke mitt. Men når jeg møter opp for å kaste stein, gjør jeg det til mitt eget. Jeg setter meg ned i den samme jævla båten. Og samtidig forteller jeg verden en historie om hvem jeg er. Ikke som en tøff gategutt som ikke tar dritt fra noen. Men som uregjerlig innvandrerungdom som trenger å bankes med batong.

  • Hvordan tolker du dette sitatet?


Men jeg er ikke redd lenger. For jeg har lært meg å fortelle nye historier. Historien om oss.

Diskuter andregjøring

Gir Hadaouis kronikk noen svar på hvordan vi kan bekjempe andregjøring i samfunnet vårt? Bruk gjerne sokratisk seminar som ramme for diskusjonen:

Relatert innhold

Sokratisk seminar er en måte å organisere en utforskende samtale i klasserommet på. Her kan du få øvd deg på metoden.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 12.11.2020

Læringsressurser

Kultur og identitet