Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva betyr kroppsspråket?

Hva betyr kroppsspråket, og hvilke tegnklasser tilhører det? Har kroppsspråket en bestemt betyding, eller kan det tolkes på flere måter?

Hva betyr kroppsspråket?

Jobb sammen i par, og bruk punktene under til å diskutere hvert bilde i kollasjen:

  • Hvordan vil dere tolke kroppsspråket i bildet? Kanskje det blir lettere å beskrive og tolke meningen hvis dere selv etterligner det mannen i bildene gjør.

  • Hvilken eller hvilke tegnklasser kan kroppsspråket kategoriseres i?

  • Kan kroppsspråket oppfattes og tolkes forskjellig, eller har det kun én bestemt mening?

  • Bildene i denne oppgaven gir ikke noe informasjon om situasjon og kontekst. Beskriv en tenkt situasjon der det kunne vært passende å bruke dette kroppsspråket.

  • Et sett med 20 bilder av samme mann som bruker ansiktssutrykk, armer og hender for å uttrykke glede, overraskelse, sinne og frustrasjon. Foto.

Oppsummering

  • Var dere enige om hvordan dere tolket kroppsspråket og hvilke tegnklasser kroppsspråket kan tilhøre?

  • Hvor viktig er konteksten for hvordan vi forstår og tolker ikke-verbale tegn?


Relatert innhold

Det ikke-verbale språket er et språk. Vi sender og tolker tegn når vi kommuniserer med andre, når vi ser dem i øynene, smiler eller rynker på pannen.

CC BY-SASkrevet av Ingeborg Hagen.
Sist faglig oppdatert 18.03.2021

Læringsressurser

Ikke-verbal kommunikasjon