Hopp til innhold

Fagstoff

Sosiale medier og stress

I media kan vi ofte lese om hvordan sosiale medier bidrar til press og stress blant ungdom. Men sosiale medier kan også hjelpe deg til å mestre stress på en god måte.
To gutter smiler mens de ser på en mobil. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I media kan vi ofte lese om at sosiale medier er en kilde til press og stress for ungdom, men stress er ikke nødvendigvis noe negativt. Det er viktig å skille mellom positivt og negativt stress.

  • Positivt stress er når kroppen aktiveres og hjelper oss å fokusere og takle utfordringer.
  • Negativt stress inntreffer når presset blir for stort, når vi opplever at vi ikke har det som skal til for å takle ulike utfordringer.

Sosiale medier kan både hjelpe deg til å takle utfordringer og motvirke negativt stress. På sosiale medier kan du:

  • finne nyttig informasjon og kunnskap som er viktig for læring
  • få råd, finne gode rollemodeller og få økt selvinnsikt
  • få venner, bli kjent med hvordan andre har det og bli en del av et fellesskap
  • bli underholdt og få hjelp til å koble av

Negativt stress

Selv om sosiale medier har mange positive virkninger, kan det også bidra til å skape press og negativt stress.

Når du er på sosiale medier, er du både aktør og mottaker. På den ene siden deltar du aktivt med bilder, videoer og innlegg og tilbakemeldinger, og på den andre siden ser du hele tiden hva andre legger ut.

Bilde av to skuespillere som står på scenen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu


Du kan tenke på sosiale medier som et teater der du veksler mellom å gå av og på scenen. Når du er på scenen, oppfører du deg annerledes enn når du er bak scenen, og de to ulike rollene kan beskrives som frontstage og backstage.

  • Frontstage: Når du legger ut noe på sosiale medier, er du på scenen. Da framstiller du deg selv på best mulig måte for å bli likt av andre, og hvor godt de andre liker framstillingen din, kan for eksempel måles i antall "likes".
  • Backstage: Når du ikke er aktiv på sosiale medier, er du bak scenen. Da kan du planlegge hva du skal legge ut og øve deg på framføringen. Du kan for eksempel trene, sminke deg eller arrangere sosiale treff for å kunne framstå best mulig.

Reflekter: Ofte presenteres vi for glansbilder av andre ungdommer på nett. Hvilke konsekvenser kan det få?

Mange påvirkere (influensere) bruker ulike filtre, kameravinkler og redigeringsverktøy for å framstå på en bestemt måte når de er frontstage. Når de er backstage, lar de masken falle og slapper av, men også her kan de ofte legge ut bilder av seg selv. Det kan være bilder uten sminke som viser en mer ærlig og naturlig side. Disse bildene lar oss få et glimt bak scenen, men i hvilken grad er slike bilder også en form for iscenesettelse?

Jente som blir utsatt for mobbing via mobiltelefon. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvis du og andre hele tiden forsøker å framstille dere selv på best mulig måte, vil det skape økt press og urealistiske forventninger. Det kan føre til at vi forsøker å framstå som perfekte og feilfrie, og det kan føre til økt stress, fordi vi forsøker å oppnå noe som ikke er mulig.

Vi er alle avhengig av bekreftelse fra andre. Den måten andre vurderer oss på, er viktig for hvordan vi vurderer oss selv. Hvis vi opplever at vi først og fremst får bekreftelse fra andre for utseende, kropp og prestasjoner, vil det påvirke vår måte å oppfatte oss selv på.

Hvordan kan sammenligningen med andre på sosiale medier skape usikkerhet og press?

Sammenligninger med andre er viktig for vår oppfattelse av oss selv. Sosiale medier kan gjøre det lettere for ungdommer å sammenligne seg med andre på flere forskjellige måter:

  • Sosiale medier gjør det lettere å sammenligne deg med ungdommer som ligner deg selv. Det kan skape større press når du sammenligner deg med ungdommer på samme alder og fra samme sted.
  • Sosiale medier er døgnåpne. Sosiale medier er tilgjengelige hele tiden. Det kan derfor være vanskelig å ta seg en pause fra dem.

Et annet kjennetegn ved flere sosiale medier er at du ofte har et usynlig publikum. I motsetning til en personlig samtale kan vi ikke umiddelbart se hvordan andre reagerer og tilpasse oss deres reaksjoner. Dette kan gjøre det vanskeligere å vurdere om det vi legger ut er passende og interessant, noe som igjen kan føre til økt usikkerhet og stress.

Stress og selvbilde

Det er viktig å understreke at sosiale medier påvirker ungdommer på veldig ulike måter. Mange opplever at sosiale medier ikke bidrar til økt press og stress. Noe av det som påvirker din opplevelse av sosiale medier, er selvbildet. Hvis du har et dårlig selvbilde, kan du være mer sårbar og utsatt, og du kan lese mer om hvordan selvbildet påvirker deg i artikkelen under.

Reflekter: Hvordan kan du bruke sosiale medier til å motvirke negativt press og stress?

Relatert innhold

Selvbilde handler om hvordan du vurderer deg selv. Hvordan oppfatter du deg selv, og hvordan ønsker du selv å være?

Kilder

Baker, C. N. (2018). ..med ordet «privat» foran så er alt greit. En diskursanalytisk utforsking av bildedeling som hverdagspraksis. (Mastergradsavhandling). Høgskolen i Sørøst-Norge, Bø.

Bakken, A., Slette, M.A. & Eriksen, I.M. (2018). Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress. Tidsskrift for ungdomsforskning 2-2018. https://utdanningsforskning.no/artikler/generasjon-prestasjon-ungdoms-opplevelse-av-press-og-stress/

Klomsten, A. T. (2018). Mediebruk, kropp og livsmestring i skolen. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Oslo: Fagbokforlaget.

Ungdata. (2019, 23. januar). Stress, press og psykiske plager blant unge. Hentet fra http://www.ungdata.no/Nyheter/Stress-press-og-psykiske-plager-blant-unge

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 22.03.2020

Læringsressurser

Medier og kommunikasjon