Hopp til innhold

Fagstoff

Medier og kommunikasjon

Mennesker har alltid hatt behov for å kommunisere via et medium, men mediene har endret seg gjennom tusener av år. Hvordan påvirker valg av medium kommunikasjonen?
Norges første datamaskin som fyller et helt rom og mann i hvit frakk som står ved siden av. Foto.

Det er ikke så veldig lenge siden en mobiltelefon var på størrelse med et leksikon, og en datamaskin krevde nesten et helt rom. Utviklingen de siste 30 årene har gått i et rasende tempo. Hvis du spør en pensjonist hvordan det var da han var ung, blir dette veldig tydelig.

I dag tenker vi knapt på hvordan den teknologiske utviklingen påvirker oss, men det endrer både måten vi tenker på og måten vi lever livene våre på. Tenk bare over hva du bruker mobiltelefonen din til. Hvordan hadde livet ditt endret seg om du ikke hadde hatt tilgang til internett?

Kommunikasjon går raskere

Teknologiutviklingen har påvirket hvordan vi kommuniserer med hverandre. Menneskene har i flere tusen år hatt behov for å kommunisere på andre måter enn bare ansikt til ansikt. Et eksempel på det er tusen år gamle runeinnskrifter med budskap hogget inn i stein eller risset inn i tre. Senere overtok brevene, telegrammene og faksene formidling av budskap gjennom skrevet tekst. Kommunikasjon på denne måten tok tid.

Det ble lettere, og det ga mer umiddelbar kommunikasjon mellom mennesker, da fasttelefonene ble vanlig i de fleste hjem. I dag er det få som har fasttelefon, og mange bruker andre kanaler for å kommunisere. Du kan kommunisere når som helst, på mange ulike måter, og med hvem som helst over hele verden.

To mennesker holder en plakat hver der det står "Avsender" og "mottaker". Mellom dem er tre bokser med teksten "koding", "kanal", "avkoding". Ordet "støy" over "kanal"-boksen og "tilbakemelding" med pil går fra mottaker til avsender. Ilustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Avsender og mottaker bindes sammen

Kommunikasjon og medium er latinske ord. Kommunikasjon betyr “å gjøre felles”, mens medium betyr “det som er i midten”. Bokmålsordboka definerer medium slik: "middel som noe blir spredt gjennom". I prosessmodellen for kommunikasjon ser vi forbindelsen mellom begrepene kommunikasjon og medium. Mediet er en kanal som binder sammen avsender og mottaker.

Valg av medium påvirker kommunikasjonen

Valg av medium skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon, både for avsender og mottaker. Vi kan velge å uttrykke oss verbalt og / eller ikke-verbalt, og vi kan uttrykke oss gjennom tekst, bilder, lyd og film. I tillegg har digitale medier ulike egenskaper som kan påvirke hvordan kommunikasjonen foregår.

Mediet vi velger, vil ha betydning for meldingen og kommunikasjonen:

  • En reklamefilm på YouTube har andre forutsetninger enn en annonse i ei papiravis.
  • En nyhetssending på radio har andre forutsetninger enn en nyhetssending på fjernsyn.
  • En videosamtale på Zoom eller Teams har andre forutsetninger enn en samtale uten bilde på telefonen.
  • Et innlegg på en åpen profil på Facebook har andre forutsetninger enn et innlegg i ei privat chattegruppe med venner.

Tenk over / diskuter

Hvilke egenskaper har de sosiale mediene du bruker mest, og hvordan påvirker dette hvordan du kommuniserer på disse plattformene?

CC BY-SASkrevet av Marita Aksnes og Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 11.03.2021

Læringsressurser

Medier og kommunikasjon