Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er motivasjon?

De fleste har en klar oppfatning om hva motivasjon er, og hva som skaper motivasjon. Gjennom kunnskap om ulike teorier vil du få større innsikt i hva motivasjon er, og hvordan du kan støtte og stimulere pasienters og brukeres motivasjon til å ivareta egen helse og livskvalitet.
Unge mennesker tøyer ut sammen i en park. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Motivasjon

Å være motivert er å være engasjert, aktiv og handlende. Når du er motivert, har du pågangsmot, du er nysgjerrig, og du ønsker å oppnå noe. Motivasjon er den energien eller drivkraften som får deg til å starte noe, og som holder deg i gang, slik at du får gjennomført det du holder på med. Vi kan si at det er motivasjonen som styrer atferden din og handlingene dine i ulike situasjoner.

Læring og utvikling

Det positive med å være motivert er at du er engasjert og mer utholdende i ulike situasjoner. Du arbeider mer intenst og fokusert, og du har oppmerksomheten din rettet mot det du skal gjøre. Å være utholdende medfører at du har lyst til å stå på, og at du holder ut når det blir litt vanskelig. Du vil dermed prøve å løse problemene og utfordringene du møter underveis. Når du er motivert, øker lysten til å gjøre noe, og du gjør mer, dermed øker muligheten til å øve – du blir flinkere og du lærer mer. Motivasjon og engasjement gir dermed økt mulighet for læring og utvikling.

Psykisk helse

Motivasjon og engasjement bidrar positivt for den psykiske helsa. Når du er motivert og engasjert i å gjøre noe, søker du etter det positive eller meningsfulle i situasjonen. Du opplever en tilfredshet med det du gjør. Opplevelsen av å lykkes gir en følelse av stolthet og glede, noe som gir livsglede og trivsel. Du utvikler en optimisme og en tillit og tiltro til deg selv om at du kan mestre utfordringer du møter. Motivasjonen og engasjementet ditt bidrar dermed til at du står bedre rustet i møte med ulike utfordringer du møter i andre sammenhenger i livet.

Kunnskap om motivasjon

Motivasjon er ikke noe som kan læres, men som helsefagarbeider kan du være med på å inspirere og støtte opp under motivasjon og engasjement hos pasienter og brukere. Kunnskap om motivasjonsteorier kan hjelpe deg til å tenke systematisk gjennom hvilke forhold som kan være av betydning for den enkelte. Det gir deg også mulighet til å vurdere hva du må gjøre for å vekke pasienter og brukeres motivasjon til å ivareta sin egen helse og livskvalitet.

Ung kvinne står på kjøkkenet foran rullestolen sin. Hun holder på å skjære opp grønnsaker. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tradisjonell motivasjonsteori

Tradisjonell motivasjonsteori skiller mellom ytre motivasjon og indre motivasjon.

Ytre motivasjon

Med ytre motivasjon mener vi belønning (for eksempel ros, lønn, gode karakterer eller medalje) eller fravær av sanksjoner (for eksempel negative reaksjoner, risiko for "straff" dersom man gjør en feil) som oppstår etter at aktiviteten er utført. Kilden til motivasjon ligger utenfor selve aktiviteten.

Indre motivasjon

Med indre motivasjon mener vi en iboende drivkraft som medfører at vi gjennomfører en aktivitet fordi den oppleves som interessant, og fordi den gir en lykkefølelse. Et barn som leker fritt, drives av indre motivasjon. Den indre belønningen i form av tilfredshet, glede eller mening er knyttet til de handlingene vi utfører. Gleden eller de positive følelsene gjennomføringen av en aktivitet eller en oppgave gir deg, gjør at du har lyst til å starte, gjøre og fortsette. Kilden til motivasjon ligger i selve utføringen.

Fokus på ytre motivasjon

Det hevdes at for sterkt fokus på ytre motivasjon, som belønning, bidrar til at vi mister motivasjonen som ligger i det å gjøre selve arbeidet i en aktivitet eller en oppgave. Vi blir mer fokusert på belønningen og ikke like interessert eller engasjert i å gjøre selve oppgaven.

Fokus på indre motivasjon

Når du er indre motivert, ligger belønningen i selve utføringen av det du gjør. Personer som er indre motivert, søker seg også oftere til mer utfordrende aktiviteter eller oppgaver.

Utfordringer til deg

  1. Hva gjør deg motivert og engasjert?
  2. Vi er ikke alltid like motivert. Hva gjør du for å motivere deg selv?
  3. Hvordan kan du motivere pasienter og brukere til å gjøre gode valg for egen helse og livskvalitet?

Relatert innhold

Hvilken livsstil vi har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har, og hvilke valg vi gjør.

Fysisk aktivitet er like viktig for hjernen som for kroppen. I denne filmen forteller lege Ole Petter Hjelle hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 13.03.2021

Læringsressurser

Motivasjon til å ivareta egen helse