Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kulturell kompetanse – Hva vil folk si

Hva vil folk si er en spillefilm om 16-år gamle Nisha som blir sendt til Pakistan fordi hun har en norsk kjæreste. Her er oppgaver til filmen om kulturkonflikter, kulturell kompetanse og sosial kontroll.

1. Kulturmøter- og konflikter

I Hva vil folk si får vi et innblikk i to ulike kulturer: den norske flerkulturelle ungdomskulturen, og kulturen til en pakistansk familie som bor i Norge.

 1. Hvordan fremstilles ungdomsmiljøet i filmen?

 2. Hvordan fremstiller filmen Nishas familie?

 3. Hvorfor tror du Nishas familie er så opptatt av hva andre pakistanske familier tenker om dem?

 4. Hvordan oppfører Nisha seg når hun er sammen med vennene og når hun er hjemme med familien?

 5. Gi eksempler fra filmen der de to kulturene kommer i konflikt med hverandre.

 6. Hvordan utvikler forholdet mellom Nisha og faren seg gjennom filmen?

2. Kulturell kompetanse

 1. Hva gjør barnevernet for å forsøke å hjelpe Nisha?

 2. Hvorfor tror du det er så vanskelig for dem å få Nisha til å fortelle sannheten?

 3. Hva synes du om barnevernets behandling av Nishas sak?

 4. Hvilke dilemmaer kan ansatte i barnevernet oppleve i saker som ligner på Nisha sin?

 5. Hva menes med kulturell kompetanse?

 6. Drøft hva respekt og toleranse for andres kulturer innebærer for ansatte i barnevernet.

3. Sosial kontroll

 1. Hva menes med sosial kontroll?

 2. Hvilke eksempler på negativ sosial kontroll finner du i filmen?

 3. Hvorfor tror du Nishas familie sender henne til Pakistan?

 4. Hvordan endrer Nisha seg etter at hun kommer tilbake til Norge?

 5. Hvorfor tror du filmen har fått tittelen Hva vil folk si?

4. Nisha som 30-åring

I filmens siste scene ser vi at Nisha stikker av hjemmefra.

 1. Hva tror du skjer videre med Nisha i livet?

 2. Skriv en kort tekst om Nisha som 30-åring. Beskriv hva hun gjør til daglig, om hun har familie eller bor alene, hvor hun bor og lignende.

Relatert innhold

Hva vil folk si er en gripende og viktig film om 16 år gamle Nisha, som forsøker å finne sin plass mellom to kulturer.

CC BY-SASkrevet av Tina Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 06.05.2021

Læringsressurser

Sosial kompetanse og kulturkompetanse