Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Priskalkyler – har du forstått begrepene?

Her kan du vise at du har forstått fagbegrepene som brukes i temaet priskalkyler
Utskrift fra en regnemaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Kostnader

 1. Forklar begrepet kostnad.
 2. Hva mener vi med direkte og indirekte kostnader? Bruk en guidet fjelltur eller en håndverkstjeneste som eksempel for å forklare hvilke direkte og indirekte kostnader som kan oppstå.

Oppgave 2. Prissetting

 1. Hvilke forhold må vi ta hensyn til når vi fastsetter pris?
 2. Hva kalles de tre ulike metodene for å fastsette pris?

Oppgave 3. Kalkyler

 1. Forklar hvordan du kalkulerer et produkt etter selvkostmetoden.
 2. Forklar begrepet dekningsbidrag.
 3. Forklar hvordan du kan bruke bidragsmetoden.
 4. I hvilke situasjoner er det hensiktsmessig å bruke bidragsmetoden?
 5. Forklar begrepet avanse.
 6. Hva er forskjellen på avanse og dekningsbidrag?
 7. Hva går påslagsmetoden ut på?
 8. Hva dekker påslaget i påslagsmetoden?
 9. Hva tror du er grunnen til at butikker ofte bruker påslagsmetoden når de fastsetter prisen?

Oppgave 4. Prisdifferensiering

 1. Hva menes med prisdifferensiering?
 2. Nevn eksempler på kriterier som bedrifter kan bruke i prisdifferensieringen.
 3. Hva er grunnene til at bedrifter prisdifferensierer?
CC BY-NC-SASkrevet av Steinar Madsen og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 28.01.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud