Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan finne funksjonsuttrykket til en lineær funksjon ut fra grafen

3.2.20

På figuren ser du to rette linjer i et koordinatsystem. Hva er konstantleddet i funksjonsuttrykket til hver av disse to linjene?

Koordinatsystem der to rette linjer krysser hverandre. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
vis fasit

Konstantleddet finner vi ved å se på hvor grafene skjærer andreaksen.

Den røde linja skjærer andreaksen i punktet 0, -1.

Konstantleddet er dermed -1.

Den blå linja går gjennom origo.

Konstantleddet er da lik 0.

3.2.21

Grafer i et koordinatsystem. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I koordinatsystemet ovenfor er det tegnet fire grafer. Forklar hvilket av funksjonsuttrykkene nedenfor som hører sammen med hvilken graf.

fx=2x-1

vis fasit

Stigningstall 2. Skjærer andreaksen i punktet 0, -1.

Blå graf

gx=-2x+2

vis fasit

Stigningstall –2. Skjærer andreaksen i punktet 0, 2.

Svart graf

hx=-x

vis fasit

Stigningstall –1. Skjærer andreaksen i origo 0, 0.

Rød graf

ix=-2

vis fasit

Stigningstall 0. Skjærer andreaksen i punktet 0, -2.

Grønn graf

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 02.03.2020

Læringsressurser

Lineære funksjoner