Hopp til innhold

Fagartikkel

Feilsøking

Feilsøking er en stor del av jobben med å programmere. Når du jobber med feilsøking, vil du oppleve at både syntaktiske og logiske feil oppstår.

LK20
Person med hjelm og verktøy reparerer datamaskin. Bilde.

Syntaktiske feil

En syntaktisk feil er en feil som oppstår dersom man har skrevet noe feil i koden – altså en skrivefeil. Syntaktiske feil er enklere å oppdage fordi du vil få feilmeldinger når koden kjøres. Det er vanlig at programmet vil krasje ved syntaktiske feil.

Javascript

1
2
3
function leggSammen(a, b {
	return a+b;
}

Denne koden vil gi en syntaktisk feil fordi det mangler en avsluttende parentes etter bokstaven b i første linje.

Logiske feil

En logisk feil i et program er en feil som gjør at resultatet av koden gir et annet utfall enn det man hadde tenkt. Koden vil med andre ord kjøre som normalt uten å krasje, og du vil ikke få opp noen feilmelding. En metode for å feilsøke koden etter logiske feil er å skrive ut verdien fra variabler ulike steder i koden, for å finne ut hvor i koden feilen ligger.

La oss si at du har laget en løkke som skal kjøre 10 ganger:

Javascript

1
2
3
for (let i = 1; i < 10; i++) { 
	// Kode som skal kjøre 10 ganger.
}

I betingelsen står det imidlertid at løkken skal kjøres så lenge variabelen i er mindre enn 10. Det vil si at den slutter på den niende iterasjonen. Du vil altså ikke få noen feilmelding, men koden vil gi et annet resultat enn du hadde tenkt deg.

Sist oppdatert 03.03.2020
Skrevet av Jan Frode Lindsø

Læringsressurser

Programmering