Hopp til innhold

Fagartikkel

If-setninger med flere betingelser

Noen ganger kan det være behov for å sjekke om flere betingelser er oppfylt. Da bruker du de logiske operatorene OG og ELLER.

LK20
Flere jernbanespor ved siden av hverandre. Foto.

Og/and

Dersom vi skal kombinere flere betingelser der alle må være oppfylt, kan vi bruke den logiske operatoren og (and på engelsk). Dette gjør vi ved å skrive && mellom uttrykkene vi skal sjekke. Nedenfor kan du se et eksempel på en if-setning der and-operatoren brukes.

Javascript

1
2
3
4
5
if (alder >= 18 && legitimasjon == true) {
    
    // Kode som kjøres dersom betingelsene er sanne

}

I dette eksempelet skal du lese uttrykket slik:

Hvis alder er over eller lik 18 og legitimasjon er sann.

Eller/or

Dersom du skal kombinere flere betingelser der minst én må være oppfylt, kan vi bruke operatoren eller (or på engelsk). Dette gjør vi ved å skrive || mellom uttrykkene vi skal sjekke. Nedenfor kan du se et eksempel på en if-setning der or-operatoren brukes.

Javascript

1
2
3
4
5
if (alder >= 18 || hoyde >= 180) {

    // Kode som kjøres dersom betingelsene er sanne

}

I dette eksempelet skal du lese uttrykket slik:

Hvis alder er over eller lik 18 eller høyde er over eller lik 180.

Sist oppdatert 27.02.2020
Skrevet av Jan Frode Lindsø

Læringsressurser

Programmering