Hopp til innhold

Fagstoff

Profesjonalitet

For å være en profesjonell fagarbeider må du ha den kompetansen som er nødvendig. Kompetanse består av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Helsefagarbeider i samtale med eldre mann. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når vi sier at en person er profesjonell, kan det bety at han eller hun

  • er dyktig i faget eller jobben sin, for eksempel en profesjonell lærer
  • har en bestemt aktivitet eller virksomhet som yrke, for eksempel en profesjonell fotballspiller

Kunnskaper

Eksempler på nødvendig kunnskap er kunnskap om menneskekroppen og om hvordan mennesker utvikler seg, kommunikasjon, kosthold, ergonomi og oppvekst-, helse- og sosialsektoren.

Ferdigheter

Eksempler på ferdigheter er evne til å vise empati, å kunne samarbeide og kommunisere godt med ulike mennesker, å kunne lage mat, stelle et barn og gi førstehjelp.

Holdninger

Eksempel på holdninger er å være interessert, ansvarlig, fordomsfri og rettferdig. Du går på skole for å lære noe av den kompetansen du trenger. Når du er ferdig med skolen, må du selv holde deg oppdatert og utvikle kompetansen din innenfor det yrket du har valgt. Du kan møte brukere du liker og føler sympati for, og andre ganger kan du møte mennesker du synes det er vanskelig å samarbeide med. Likevel skal du behandle alle rettferdig og med respekt.

Privat – personlig – profesjonell

I tillegg til den faglige kompetansen din må du kunne skille mellom rollen som privatperson og rollen som profesjonell fagarbeider. Å være privat er å være slik du er på fritida di, for eksempel sammen med vennene og familien din. Da kan du godt snakke om deg selv, om dine egne behov og problemer og bruke akkurat det språket og de klærne du vil.

På jobb er det brukeren som er i sentrum. Det er hans eller hennes behov eller problemer som styrer det som skjer, og kommunikasjonen mellom dere. Du må avpasse både språket og klesdrakten din til brukeren og den situasjonen dere er i. Likevel kan du være personlig. Å være personlig innebærer blant annet at du oppfører deg naturlig og er oppriktig interessert i hvordan brukeren har det.

CC BY-NC-SASkrevet av Guri Bente Hårberg, Trine Merethe Paulsen og Agnes Brønstad.
Sist faglig oppdatert 15.10.2020

Læringsressurser

Fagarbeider