Hopp til innhold

Fagstoff

Definisjon og måleenheter for areal

Hvorfor er det 100 kvadratcentimeter i én kvadratdesimeter når det er 10 centimeter i én desimeter?
Kvadrat på ruteark. Ilustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi definerer én kvadratdesimeter, 1 dm2, som arealet, eller flateinnholdet, til et kvadrat med sidelengder på 1 dm.

Et kvadrat med sider 1 cm har et areal på én kvadratcentimeter, 1 cm2.

Tilsvarende definerer vi arealer på 1 m2, 1 mm2 osv.

Figuren viser at 1 dm2 tilsvarer
100 cm2. Det betyr igjen at

1 cm2=1100dm2=0,01 dm2

Vi husker sammenhengen mellom måleenheter for lengde:

1 m=10 dm     1 dm=10 cm    1 cm=10 mm

Omgjøring av måleenheter for lengde

2,3 m = 23 dm=2300 mm450 cm= 4,50 m

Når vi setter opp måleenhetene etter hverandre som i tabellen nedenfor, kan vi ha som huskeregel at vi må gange med 10 når vi går én plass til høyre i tabellen (flytte komma én plass til høyre), og dele med 10 når vi går én plass til venstre (flytte komma én plass til venstre).

m

dm

cm

mm

2,3

23

230

2 300

4,5

45

450

4 500

Omgjøring av måleenheter for areal

2,3 dm2 = 230 cm2=23 000 mm2450 cm2=0,0450 m2

Når vi setter opp måleenhetene for areal etter hverandre som i tabellen nedenfor, kan vi ha som huskeregel at vi må gange med 100 når vi går én plass til høyre i tabellen (flytte komma to plasser til høyre), og dele med 100 når vi går én plass til venstre (flytte komma to plasser til venstre).

m2

dm2

cm2

mm2

0,023

2,3

230

23 000

0,045

4,5

450

45 000

For større arealer har vi også noen andre måleenheter

1 a = 100 m2 (ar)1 da = 1 mål=10 a=1 000 m2 (dekar)1 ha = 100 a=10 000 m2 (hektar)1 km2 = 1 000 da=1 000 000 m2 (kvadratkilometer)

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 16.11.2018

Læringsressurser

Areal og omkrets