Hopp til innhold

Oppgave

Øyeblikket

La deg inspirere av NRK-serien Øyeblikket, og lag din egen variant.

LK20

Oppgavebeskrivelse

Målet med oppgaven er å få trening i å skape nøyaktige og stødige bilder og å få mer erfaring med å variere bildeutsnitt og bildevinkler. Du skal lage din egen video sterkt inspirert av NRK-serien Øyeblikket. Du kan arbeide alene eller sammen med en annen.

  1. Finn noe du vil forklare, og som du mener kan forklares godt ved bruk av bilder. Det kan gjerne være fagstoff som du skal tilegne deg i et annet fag, for eksempel naturfag.

  2. Lag et storyboard med god variasjon i bildeutsnitt og bildevinkler.

  3. Planlegg og gjennomfør opptak. Før du begynner å filme, må du sjekke at du har gode lysforhold.

  4. Importer opptakene til et egnet redigeringsprogram, og legg på tekstelementer og musikk. Resultatet skal bli en sammenhengende film på cirka 1 minutt. Husk å bruke rettighetsklarert musikk når du setter sammen filmen.

  5. Eksporter filen i riktig format, og vis fram ditt øyeblikk!Sist oppdatert 10.01.2022
Skrevet av Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Produser video – korte formater