Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til tre forskjellige typer objektiver og kunne gjøre rede for hva forskjellen består i
  • kunne fokusere automatisk og manuelt
  • forstå begrepene brennvidde og lysstyrke
  • vite hvilken effekt valg av objektiver har, og kunne vise dette ved å anvende rett objektiv i eget arbeid.