Hopp til innhold

Fagstoff

Faser i skriveprosessen

Uavhengig av formål, målgrupper og mediekanal har en skriveprosess like faser.
Papirer utover et bord med en kulepenn. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

1 Oppstart og klarhet i rammevilkår

 • Hva er formålet for skrivearbeidet? Hvem er målgruppe? Hvilken mediekanal skal publisere sluttarbeidet?
 • Skal du skrive grunnleggende kreativt eller dokumentarisk?
 • Hva er sjangeren?
 • Hvilket format må du ta hensyn til?
 • Hvilke lover og etiske retningslinjer må du forholde deg til?
 • Hva er deadline?

2 Planlegging

 • Hvilke idéer har du som utgangspunkt? Hvordan tenker du å utvikle og prioritere dem?
 • Hvilke kilder har eller trenger du?
 • Hvilke virkemidler og/eller fortelleteknikker skal du bruke?

3 Utarbeiding

Når du er ferdig med planlegging og innhenting av materiale fra kilder, starter du skrivingen. I denne fasen kan du jobbe "fort og galt".

 • Lag en tittel eller ledesetning.
 • Lag en disposisjon med utgangspunkt i tittelen eller ledesetningen.
 • Skriv eller lim inn det du har der det hører hjemme.

4 Redigering

Skriv godt. Jobb sakte. Gå over teksten flere ganger. Les høyt.

Skriv hver setning for seg, og få den til å passe inn i sammenhengen. Hold orden. Kutt ned alt av ord, setninger og avsnitt som ikke er godt nok eller som ikke trengs, men ta gjerne vare på det et annet sted.

Sørg for at bilder passer inn, om du jobber med sjangere der de hører til.

Få gjerne innspill fra andre i prosessen.

5 Sluttføring

 • Sjekk språkregler og korrektur.
 • Overlat eventuelt arbeidet til noen som ikke er blind på teksten.

Et manus vil brukes ferdigstilt for å søke midler til realisering av et filmprosjekt, men når filmen er i produksjon, er den et arbeidsverktøy som vil kunne endres underveis.

6 Publisering

Teksten er klar for publisering. I profesjonell publisering vil det som regel være andre enn deg som sjekker at alt er som det skal med teksten før den publiseres.


Lykke til med skrivearbeidet!CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Ragnhild Tønnesen.
Sist faglig oppdatert 04.06.2020

Læringsressurser

Innføring i skriving i mediefag