Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Her er mitt liv!

Planlegg og produser en bildefortelling om livet ditt. Den skal bestå av tre deler: fortid, nåtid og framtid.
Nyfødt baby som ligger på armen til en voksenperson. Hodet hviler i handflata på den voksne. Babyen har rynket panna og knepet igjen øynene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I dette oppdraget skal du lage en digital bildefortelling med tittelen "Her er mitt liv!". Du skal også øve deg i å planlegge og dokumentere en produksjonsprosess.

Fortell kronologisk, fra dine første leveår og litt inn i framtida. Jobber du målrettet og systematisk i alle faser av produksjonsprosessen, vil du få bedre arbeidsflyt og et sluttprodukt av god kvalitet.

Sjekk at utstyret fungerer

Sørg for at du har alt utstyret du trenger for å løse oppgaven. Det er kjedelig å oppleve midt i arbeidet at du mangler batteri på kameraet, eller at lydopptaket skurrer. Du har tenkt å bli en profesjonell medieprodusent, og da kan du like godt lære å forberede deg skikkelig med én gang.

Lag en produksjonsplan

En produksjonsplan bidrar til at du møter færre utfordringer underveis i produksjonsprosessen. Lag en oversiktlig plan over alt du må huske på for å komme i mål med bildefortellingen. Få med

  • hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres
  • når oppgavene skal være gjort

Les presentasjonen "Her er mitt liv!" for flere detaljer:

Visning og refleksjon

Til slutt viser du bildefortellingen for klassen din og skriver et kort refleksjonsnotat. Svar på disse spørsmålene:

  • Hvordan gikk planleggingsfasen? Hva fungerte, hva kunne gått bedre?
  • Hvordan fungerte produksjonsprosessen? Hva gikk bra, hva kunne gått bedre?
  • Hva synes du om resultatet ditt? Hva ville du ha gjort annerledes om du skulle gjort oppgaven på ny?
  • Hva har du lært av å jobbe med dette oppdraget?
CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 22.05.2020

Læringsressurser

Innføring i skriving i mediefag