Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite at du må ta hensyn til formål, målgruppe, mediekanal og avsender når du skriver
  • kunne skille mellom kreativ og dokumentarisk skriving
  • kunne bruke ulike arbeidsmåter og faser i skriveprosessen
  • forstå skrivearbeid som medieproduksjon