Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Emojier, et nytt verdensspråk?

Se filmen Emojier, et nytt verdensspråk?, og reflekter over hvordan emojier kan gjøre kommunikasjon både lettere og mer vanskelig.

Oppgaver

  • Bruker du emojier? Hvorfor, eller hvorfor ikke?
  • Hvilke tre emojier bruker du mest? Sammenlikn med de andre i klassen og diskuter hvilke emojier som blir mest brukt.
  • Det kommer fram i filmen at kvinner bruker emojier mer enn menn. Vet du noe om kjønnsforskjeller i kommunikasjon og språkbruk som kan forklare dette?
  • Emojier kan forsterke et budskap, men kan også forvirre. Gå sammen i par og se om dere har lik forståelse av emojiene som er tilgjengelige i den meldingstjenesten dere bruker mest.
  • Gir emojier bedre eller dårligere kommunikasjon? Finn gode argumenter for begge syn, og diskuter.
  • I 2015 fikk vi valget mellom fem ulike hudfarger på emojier. Hvorfor tror dere denne muligheten kom?
  • Forskning om hudtoner på emojier har pekt på at hvite oftest velger den gule standardfargen istedenfor den lyseste hudtonen (Reed, 2018). Hva kan være forklaringer på dette?

Kilde

Reed, J. (2018, 18. desember). The problem with emoji skin tones that no one talks about. Daily dot. https://www.dailydot.com/irl/skin-tone-emoji/

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 08.04.2021

Læringsressurser

Produksjon for sosiale medier