Hopp til innhold

Fagstoff

Tolkning av reklameuttrykk

Vi er omgitt av kommunikasjon som prøver å få oss til å føle, mene eller tenke. Hvordan tolker du kommunikasjon i reklameuttrykk?

Reklame forsøker å påvirke deg til handling. For å forstå hvordan vi blir påvirket, kan vi analysere ulike reklamer. Blir du god til å vurdere andres arbeid, kan det hjelpe deg når du selv skal produsere ulike uttrykk.

Slik "leser" du reklame

Her har du fem annonser fra forskjellige oppdragsgivere. Noen av annonsene er lagd for å selge, andre for å påvirke holdninger. Når du skal vurdere en annonse, er det noen typiske spørsmål du kan stille deg. Disse spørsmålene kan du også bruke når du gjør andre analyser.

Svar muntlig på spørsmålene under mens du gransker annonsene. Du kan gjerne samarbeide med en annen.

Utskrift av annonsetekstene

Reklameannonse for McDonald’s Norge

Mye ansvar i ung alder har gitt Ada verdifull erfaring som vil komme godt med i hennes fremtidige jobb som barnehagelærer.

Som en av Norges største arbeidsplasser for unge har vi hatt gleden av å gi mange sitt aller første møte med arbeidslivet. Vi har sett mange uerfarne gutter og jenter ta på seg uniformen for aller første gang, og de samme guttene og jentene blir ambisiøse ledere i restauranten kort tid etter.

Akkurat nå jobber det fremtidige lærere og leger i våre restauranter, og mange av dem kan sette ledererfaring på CV-en i ung alder. Det er noe å se frem til både for dem selv og nye arbeidsgivere.

Møt Ada og andre unge lovende på mcdonalds.no

Noe å se frem til.

Reklameannonse for Lerum eplejus

I saftbygda i Sogn har me vore særs opptekne av frukt og bær i over 100 år. Då er det kanskje ikkje så rart at produkta frå Lerum blir så gode. Eplejusen vår er laga av den finaste frukta, som er pressa når ho er på sitt aller beste. Prøv vår friske eplejus i ny pakning, kanskje du får litt frukt på hjernen du og.

Reklameannonse for Ruter reise

Donna føler seg ensom. Hun er ikke alene om å ha det sånn. Husk at et smil eller et hei kan gjøre en forskjell.

Reklameannonse for Amnesty

Menns vold mot kvinner er vårt største menneskerettsproblem. Send: STOPP VOLD til 1960 – nå! Da er du med i Amnesty-kampanjen Stopp vold mot kvinner. 3 kroner per. sms-melding.

Oversikt over teksten

Den retoriske situasjonen: Hvem sier hva til hvem, hvor, når, hvordan og hvorfor?

 • Hvilken sjanger er dette?
 • Hvor finner vi til vanlig denne typen tekst?
 • Hva er formålet med teksten?
 • Hva er produktet som skal selges, eller hva er holdningen/verdien annonsen fokuserer på?
 • Hvem er målgruppa for teksten?
 • Finn informasjon om sender på internett. Hva produserer bedriften? / Hva gjør organisasjonen?

Nærlesing

Beskriv de enkelte delene annonsen er satt sammen av.

Hovedbildet

 • Hva er blikkfanget?
 • Hva er plassert i forgrunnen?
 • Beskriv bakgrunnen. Hva viser den?

Tittel (overskrift)

 • Hva kan sies å være overskriften i annonsen?
 • Hva slags informasjon gir den?
 • Hva slags tone skapes gjennom ord og skrifttyper?

Brødtekst

 • Hvor er den plassert?
 • Hvilken målform er brukt?
 • Gir brødteksten noen fakta eller løfter?

Logo og slagord

 • Hvor ofte vises logoen?
 • Hva er slagordet?
 • Hva slags inntrykk av sender gir slagordet?

Fargebruk

 • Hvilken farge er den mest iøynefallende i annonsen?
 • Hvilke farger er det mest av i annonsen? Er det kjølige eller varme farger?
 • Hvorfor tror du sender har valgt denne fargen eller disse fargene?

Retorikk og argumentasjon i annonsen

Undersøk hvordan bilder, tekst og grafiske virkemidler brukes til få sender til å framstå som troverdig, til å gi saksinformasjon og til å appellere til følelsene hos leseren.

Etos: senders troverdighet

 • Hvordan prøver sender å framstå i annonsen?
 • Hvordan bidrar tekst, bilder og grafiske virkemidler til å skape dette inntrykket av sender?

Logos: direkte argumentasjon

 • Finner du etterprøvbare fakta i annonsen?
 • Finner du påstander som ikke kan etterprøves?
 • Hva kan få oss til å godta påstandene likevel?

Patos: appell til følelsene

 • Hvordan bidrar tekst, bilder og grafiske virkemidler til å vekke følelser?
 • Hvilke følelser forsøker sender å vekke?

Refleksjon

 • Hva kan du lære av å vurdere andres arbeid?
 • Hvilken annonse gjorde mest inntrykk på deg? Hvorfor gjorde den inntrykk, tror du?
 • Nevn to ting som du vil huske på og ta med deg i egen produksjon.
CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 27.03.2020

Læringsressurser

Enkle analyser