Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Tolk en TV-serie og lag video

I denne oppgaven skal du analysere en valgfri TV-serie og presentere analysen din i en videoforelesning.
Jente med hodetelefoner og iPad. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Moderne TV-serier henter inspirasjon fra ulike sjangrer. I e-forelesningen nedenfor viser Erlend Lavik fra Universitetet i Bergen hvordan den amerikanske fjernsynsserien The Wire henter filmspråket sitt både fra dokumentarfilm og spillefilm, og hvilken effekt bildekomposisjon, bildeutsnitt, kameraføring, lyd og klipping har på vår opplevelse av serien.

Oppgave

Velg en TV-serie som du kan fordype deg i. Gjør en analyse basert på de tre første episodene av TV-serien. Presenter resultatene i en videoforelesning. Du kan la deg inspirere av Laviks e-forelesning om The Wire.

Her er noen konkrete tips til spørsmål du kan svare på i analysen din.

Presentasjon

Dette gjør du:
 • Begynn med å oppgi tittel, regissør, distributør, produksjonsland og produksjonsår.

Plott og miljø

Dette gjør du:
 • Hvor og når foregår handlingen?
 • Hva kjennetegner miljøet?
 • Beskriv plottet (handlingsgangen).
 • Blir handlingen presentert kronologisk eller i form av tilbakeblikk? Foregår det flere samtidige handlinger?

Karakterene

Dette gjør du:
 • Beskriv de viktigste karakterene (rollefigurene). Begynn med hovedpersonene.
 • Hvordan er forholdet mellom disse personene?
 • Framstår noen av disse personene som hjelpere eller motstandere? Utvikler noen av personene seg i løpet av fortellingen?
 • Hvem i serien identifiserer vi oss med?

Dramaturgi og fortellerteknikk

Dette gjør du:
 • Beskriv de viktigste konfliktene i fortellingen.
 • Forklar spenningsutviklingen (dramaturgien).
 • Løses konfliktene i løpet av en episode, eller fortsetter konflikten(e) i neste episode?
 • Avsluttes episoden med en cliffhanger? Hvilken effekt har i så fall denne?

Filmatiske virkemidler

Dette gjør du:
 • Hva kjennetegner måten bildene er komponert på? Hvilken effekt gir det?
 • Hva kjennetegner valg av bildeutsnitt og bildevinkler? Hvilken effekt gir det?
 • Hva kjennetegner kameraføringen (kjøring, zooming, bevegelig/håndholdt kamera)? Hvilken effekt gir det?
 • Beskriv typiske trekk ved måten bilder og lyd er klippet sammen på. Hvilken effekt gir det?
 • Beskriv klipperytmen og eventuelt hvordan denne endres i bestemte sekvenser. Hvilken effekt gir det?
 • Bruker regissøren slow motion eller "frysing" av bilder? Hvilken effekt gir det?
 • Er det brukt spesielle symboler i serien? Hvilken betydning har i så fall disse symbolene?
 • Hva slags virkemidler er brukt for å understreke tidsperiode og miljø i filmen (kostymer, rekvisitter, lyssetting, kalde og varme farger og så videre)?
 • Beskriv hvordan fortellingen formidles gjennom bruk av dialoger, monologer og voice-over (fortellerstemme).
 • Beskriv bruk av diegetisk lyd (lyd som er til stede i scenen), lydeffekter og musikk, og hvordan dette skaper stemning og dramatikk.

Hva vil fortellingen si oss?

Dette gjør du:
 • Ønsker avsenderen å formidle et bestemt budskap?
 • Hvordan er de filmatiske virkemidlene med på å understreke dette budskapet?
 • Forteller TV-serien noe om konflikter og ideologier i den tiden og i det samfunnet den ble til i?
 • Hvilke tanker sitter du igjen med etter å ha sett TV-serien?

Slik lager du en videoforelesning

Du kan lage digitale presentasjoner på mange ulike måter.
Her er en mulig fremgangsmåte:

 • Lag først en PowerPoint med overskrifter, stikkord og bilder fra TV-serien du har valgt.
 • Gå til Screencast-O-Matic, og gjør opptak av din PowerPoint mens du forklarer analysen din.
 • Lagre arbeidet, og lever til læreren din.
CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl og Jon Hoem.
Sist faglig oppdatert 07.04.2020

Læringsressurser

Enkle analyser