Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet enkle analyser

Har du fått med deg APUS, etos, logos og patos?
Fire ungdommer roper til hverandre i hver sin megafon. Foto.

Hva har du forstått?

Hvis du kan svare ja på alle spørsmålene nedenfor, har du god kjennskap til fagstoffet i dette emnet.

  • Jeg forstår at det er nyttig å vurdere og analysere egne og andres medieuttrykk.

  • Jeg bruker fagbegreper for å analysere og vurdere medieuttrykk.
  • Jeg kjenner til verktøy for å analysere og vurdere film, journalistikk og reklame.
  • Jeg har blitt mer bevisst på sammenhengen mellom innhold, uttrykk og kommunikasjon.
  • Jeg har fått mer trening i å tenke kritisk om og reflektere over ulike medieuttrykk.

  • Jeg kan forklare ulike dramaturgiske modeller, som APUS-modellen og Hollywood-modellen.

  • Jeg vet hva retorikk er.
  • Jeg kan forklare de tre retoriske appellformene: etos, logos og patos.
  • Jeg kan forklare og gi eksempler på hvordan ulike medieuttrykk bruker etos, logos og patos i kommunikasjon.

Sentrale begreper i emnet

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 03.06.2022

Læringsressurser

Enkle analyser