Hopp til innhold

Fagstoff

Det utvida tekstbegrepet

De fleste tekster du skaper og møter i hverdagen, er satt sammen av flere medietyper: skrift, lyd, bilde og levende bilder. Vi kaller dem også multimodale tekster, eller medieuttrykk. Når vi omtaler medieuttrykk som tekster, bruker vi begrepet tekst i en utvida betydning.

Hva er en tekst?

Tekster består av tegn som er satt sammen for å skape og formidle mening. I en skriftlig tekst bruker forfatteren ord og ulike språklige virkemidler som gjentakelser, kontraster, metaforer, rytme og humor. I en medietekst som er satt sammen av flere , kan også farger, symboler, komposisjon og klipperytme være virkemidler som påvirker hvordan du forstår og tolker teksten.

Alt som formidler mening kan undersøkes, fra avisartikler, reklamer, filmer og teateroppsetninger til dans, arkitektur og klær. Og fordi alle disse uttrykksformene formidler mening, faller de inn under samlebegrepet tekster, eller mer presist, de faller inn under det utvida tekstbegrepet.

Hvordan kan du bruke det utvida tekstbegrepet?

Forstår du hva som ligger i det utvida tekstbegrepet, forstår du også at tekstanalysemetodene du har lært på skolen, kan brukes til å utforske alt som uttrykker mening. Du kan for eksempel bruke dramaturgi- modeller for å forklare opplevelsen av å gå gjennom en bygning, eller du kan se på sammenhengen mellom form og innhold i et lydspor på samme måten som du ser på sammenhengen mellom form og innhold i et dikt.

Når du undersøker hvordan andre bruker ulike uttrykksmåter, fortelleteknikker og virkemidler, vil du også se stadig bedre hvordan du kan skape og kontrollere mening i tekstene du produserer selv.

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 04.10.2021

Læringsressurser

Enkle analyser