Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyse av medieuttrykk – gruppearbeid

I dette arbeidsoppdraget skal du forstå og analysere tre ulike medieuttrykk ved å stille åtte relevante spørsmål. Jobb gjerne i grupper.

Når du skal vurdere forskjellige medieuttrykk, kan du bruke ulike analysemetoder. Du kan for eksempel analysere en reklame ved å se nærmere på retoriske virkemidler. En film kan du vurdere ut ifra hvordan den er bygd opp ved å studere dramaturgien.

Nå skal du gjøre en øvelse der du skal bruke de samme åtte spørsmålene for å analysere svært ulike medieuttrykk. Disse åtte spørsmålene kan du bruke hver gang du vil gjøre en enkel analyse av et medieuttrykk. Du kan også bruke spørsmålene som repetisjon før eksamen eller for å øve deg i å vurdere egne og andres uttrykk.

Slik gjør du

Lag små grupper i klassen. Sammen skal dere studere tre eksempler: en journalistisk tekst fra nrk.no, en reklamefilm for Norvegia og kortfilmen Roswell Enterprises.

Begynn med å se på ett av eksemplene, og svar deretter muntlig på de åtte spørsmålene i boksen under. Etter hver analyse, skriver dere en kort oppsummering.

Oppsummeringen kan dere legge ut på en felles interaktiv klassetavle eller ta vare på til en felles gjennomgang med klassen. Hør med læreren. Hvis dere vil opprette en interaktiv tavle, kan dere for eksempel bruke Samtavla eller Padlet.


Analyse med åtte spørsmål

Diskuter de ulike tekstene i gruppa ut fra disse spørsmålene:

 1. Hvem er avsender?
 2. Hva er avsenderens hensikt eller mening med teksten?
 3. Hvem tror dere er målgruppa for teksten?
 4. Hvilket tema, motiv eller problemstilling står sentralt i teksten?
 5. Hvordan er teksten bygd opp (komposisjon og dramaturgi)?
 6. Hva er budskapet i teksten?
 7. Hvilke virkemidler er brukt for å få fram budskapet i teksten (bilder, lyder, tekst, grafiske elementer, retorikk)?
 8. Hva sier teksten om sin egen samtid?

A Journalistisk tekst om klimaendringer

Les Jakten på klimaendringene på nrk.no.

Furuskog i sommersol. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

B Reklamefilm for Norvegia

Se reklamefilmen for Norvegia:

C Kortfilmen Roswell Enterprises

Se kortfilmen Roswell Enterprises (2005).

D Refleksjon

Tenk gjennom spørsmålene under. Tenk først alene, del deretter tankene dine med gruppa di.

 • Hva er formålet til den journalistiske teksten, reklamefilmen og kortfilmen? Pek på forskjeller og eventuelle likheter.
 • I hvor stor grad synes dere det fungerte å vurdere tekstene ut ifra de samme spørsmålene?
 • Hva var utfordrende med å bruke samme analyseverktøy på de tre medieuttrykkene?
 • Hvorfor kan det være kjekt å bruke et slikt enkelt analyseverktøy for å vurdere forskjellige medieuttrykk?
 • Hva kan vi lære av å analysere andres medietekster?
 • Hvordan kan du bruke spørsmålene i analyseverktøyet når du planlegger egne produksjoner?
 • Sammenlign til slutt svarene deres med resten av klassen. Har dere opprettet en interaktiv tavle, kan dere dele den. Hvis ikke, kan dere snakke sammen ansikt til ansikt.
CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 02.04.2020

Læringsressurser

Enkle analyser