Hopp til innhold

Fagstoff

Film: Virkemidler i reklamefilm

Troverdighet, nytteverdi og appell til følelser er sentralt når reklameskaperen forsøker å nå ut til målgruppa med budskapet sitt.

Se filmen og svar på spørsmålene

  1. Hvorfor legger reklameskaperne vekt på at filmfortellingen bør appellere til følelsene våre?

  2. Hva innebærer det at en reklamefilm har en "nytteverdi" for dem som ser den?

  3. Hvem er mottakergruppa for DNB-reklamen om førstehjemslån?

  4. Hvilke virkemidler blir brukt i reklamefilmen om førstehjemslån for å appellere til mottakernes følelser?

  5. Hvilken nytteverdi har denne reklamen for mottakergruppa?

  6. Sammenlikn reklamefilmen om førstehjemslån med reklamefilmene om fripoliser og pensjonssparing. Hvilken av disse filmene synes du fungerer best? Begrunn svaret ditt med det du nå kan om det å lage reklamefilm.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 01.04.2024

Læringsressurser

Enkle analyser