Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY

Å vurdere medieuttrykk som andre har laget, kan hjelpe deg å produsere bedre medieuttrykk selv.I denne læringsstien blir du kjent med et analyseverktøy du kan bruke for å analysere ulike medieuttrykk.

Når du er ferdig med læringsstien, skal du kunne

  • gjennomføre en enkel analyse av et medieuttrykk ut fra åtte faste spørsmål
  • forklare begreper som sender, målgruppe og budskap
  • gjøre greie for hvordan et medieuttrykk er bygd opp og peke på bruk av virkemiddel