Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • forstå forskjellen på sjanger og format
  • forstå hvilken betydning sjangertrekk har for mediekommunikasjon
  • kjenne til hvordan sjangre utvikles i takt med teknologi og nye medievaner
  • kjenne igjen og kunne beskrive sjangertrekk i andres medieproduksjoner