Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til og kunne anvende sentrale mediefaglige begreper som medieuttrykk, form, innhold og budskap
  • kjenne til og kunne anvende sentrale mediefaglige begreper som tegn, konvensjoner, denotasjoner og konnotasjoner
  • kunne kombinere form og innhold til et budskap tilpasset et bestemt formål, en bestemt kanal og en bestemt målgruppe