Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Retorisk analyse av journalistiske tekster

Journalistiske tekster kan være både beskrivende og argumenterende. I denne oppgaven skal du gjøre en retorisk analyse av to journalistiske tekster som handler om flyktningkrisen i Europa i 2015. Du skal også reflektere over forskjellene mellom dem.
En druknet treåring er skylt på land på en sandstrand. Han har ansiktet ned i sanden. En mann i uniform og refleksvest står ved siden av. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Test begrepsforståelsen

Retorisk journalistikk handler om å overbevise leserne ved hjelp av etos, logos og patos. Før du starter analysen, bør du sjekke at du kjenner begrepene.

Oppgave 2: Retorisk analyse av en mediekommentar

I denne oppgaven skal du vise at du er i stand til å identifisere retoriske grep i journalistiske tekster. En mediekommentar er en subjektiv sjanger som i sterkere grad enn en nyhetsartikkel har som formål å overbevise leserne. Journalisten kan derfor tillate seg å ta i bruk både etos, patos og logos.

Teksten du skal analysere, er Sven Egil Omdals mediekommentar "Gutten, døden og etikken". Mediekommentaren ble skrevet i 2015 som en reaksjon på presseoppslag med bilder av den tre år gamle syriske flyktningen Aylan Kurdi som ble funnet druknet på en strand i Tyrkia.

Relatert innhold

Grensen mellom sosialpornografi og det som er verdig og rett, kan være vanskelig å trekke. Mange trakk den langs vannkanten i Tyrkia, ved det døde barnet.

Kopier teksten inn i et tekstbehandlingsprogram og identifiser bruk av retorikk ved hjelp av ulike farger.

Studer teksten etter at du har markert ord og formuleringer. Hvilken farge dominerer? Hvordan vil du forklare det?

Oppgave 3: Vurder språklige virkemidler

  • Hvilke språklige virkemidler bruker Omdal for å vekke lesernes tillit?
  • Hvilke språklige virkemidler bruker Omdal for å vekke lesernes følelser?
  • Hvilke språklige virkemidler bruker Omdal for å overbevise leseren ut fra fornuft?

Oppgave 4: Retorisk analyse av en nyhetsartikkel

I denne oppgaven skal du foreta en retorisk analyse av en nyhetsartikkel som handler om samme sak.

ABC Nyheter: Syrere siktet for uaktsomt drap på Aylan og elleve andre

  1. Er dette en beskrivende eller en argumenterende tekst?
  2. Forsøk å finne eksempler på bruk av etos, patos og logos i teksten.

Oppgave 5: Reflekter sammen med en medelev

  1. Sammenlign det du har kommet fram til med en medelev. Har dere markert tekstene på samme måte? Diskuter de markeringene dere er uenige om, og hva dere fant ut om forskjellen på retorikk i nyhetsartikler og kommentarer.
  2. Skriv ned tre formuleringer som gjorde inntrykk på dere i de tekstene dere nettopp har analysert. Forklar for hverandre hvorfor nettopp dette berørte dere.
CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 26.02.2021

Læringsressurser

Retorisk mediekommunikasjon