Hopp til innhold

Oppgave

Et retorisk blikk på Leonardo DiCaprio

Gjør en retorisk analyse av skuespiller Leonardo DiCaprios tale om klimaendringer.

Leonardo DiCaprio deltar i en demonstrasjon. Foto.

Leonardo DiCaprio har engasjert seg i kampen mot klimaendringer.

"Som FNs fredsambassadør har jeg reist jorda rundt de to siste årene. Alt jeg har sett og lært meg, har virkelig skremt vettet av meg", sier skuespiller Leonardo DiCaprio i en tale i dokumentarfilmen Before the Flood (2016).

Nå skal du studere hvordan han bruker retoriske virkemidler for å overbevise tilhørerne om at vi må ta grep for å redde jorda vår.

DEL A

Se Leonardo DiCaprios tale under et toppmøte om klima i New York.

  1. Hvordan bygger han opp etos?
  2. Hvilke argumenter bruker han for å styrke logos?
  3. Hvordan bidrar bildene til retorikken?
  4. Hvordan er bruken av patos?
  5. Hvordan bidrar musikken til retorikken?

DEL B

Se litt av en annen tale som Leonardo DiCaprio holdt om klimaendringer i FN.

  1. Hvordan virker fraværet av bilder og musikk inn på retorikken? Blir du mer eller mindre overbevist?

  2. Hvordan kan vi bruke virkemidler i et medieuttrykk retorisk for å forsterke et budskap? Kan du komme på eksempler der virkemidlene i et medieuttrykk har skapt overbevisning?
Sist faglig oppdatert 25.02.2020
Skrevet av Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Retorisk mediekommunikasjon

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs