Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering i emnet retorisk mediekommunikasjon

Hva kan du om retorikk, argumentasjon og bruk av retoriske appellformer i reklame og journalistikk?
Fire personer skriker i megafoner mot en mann som ser forvirret ut. Foto/tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Læringsmål

Når du har jobbet med dette emnet, bør du

  • forstå hvorfor retorikk er en viktig del av all kommunikasjon

  • kunne argumentere for et standpunkt på en overbevisende måte og forstå hva som menes med retorisk medborgerskap

  • kjenne til noen retoriske appellformer og kunne beskrive hvordan disse blir brukt i ulike kommunikasjonssituasjoner

  • kunne reflektere over hvordan ord og visuelle uttrykk blir brukt retorisk i reklame og journalistikk, og kunne anvende denne kunnskapen i egne mediefortellinger

Viktige begreper i emnet retorisk mediekommunikasjon

Her er en oversikt over noen viktige begreper som du bør kunne:

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 02.11.2022

Læringsressurser

Retorisk mediekommunikasjon