Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Intro

CC BY-SA

For mange ungdommer er sosiale medier en viktig arena for å uttrykke identiteten sin. Hvordan framstiller vi oss selv på sosiale medier, og hvordan er sosiale medier med på å forme identiteten vår?

I arbeidet med denne læringsstien vil du

  • utforske hvordan selvframstilling på sosiale medier kan påvirke identiteten vår og selvbildet vårt
  • analysere og reflektere over hvordan du framstiller deg selv på sosiale medier, og hvilke identitetsmarkører du bruker
  • få kunnskap om sosiale roller, rollekonflikt og status og bruke det til å reflektere over din egen identitet
  • få kunnskap om Erving Goffmans teori om selvrepresentasjon, og reflektere over hvordan selvframstilling har endret seg gjennom historien

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i alle fag, men noen artikler og oppgaver kan passe spesielt godt i samfunnskunnskap, mediefag og kultur og kommunikasjon.