Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Skriv et portrettintervju

Skriv et digitalt portrettintervju med en person som kan knyttes til en aktuell sak i nyhetsbildet. Målet med portrettintervjuet er å gå i dybden og gi publikum ny kunnskap om personen.
Ei jente med hatt og oppmerksomt blikk skriver på en notatblokk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 • Lag et digitalt portrettintervju med en person som kan knyttes til en aktuell sak i nyhetsbildet. Ta også portrettfoto av personen du intervjuer.

 • Intervjuet skal publiseres på nettsiden til skoleavisen.

 • Målet med portrettintervjuet er å gå i dybden og gi publikum ny kunnskap om personen.

 • Intervjuobjektet skal knyttes til den aktuelle nyhetssaken. Dette må komme fram i teksten.

 • Intervjuet kan gjerne inneholde personlige elementer som observasjoner og beskrivelser. Bruk sansing, språklige bilder og andre litterære virkemidler for å fortelle om intervjuobjektet.

 • Husk å være nøyaktig og basere intervjuet på fakta og korrekt informasjon.

 • Du må forholde deg til etiske retningslinjer for journalister i arbeidet med portrettintervjuet.

 • Gjør portrettintervjuet klart for publisering på nett.


Bruk fagtekster til hjelp i de ulike fasene:

Lag et portrettintervju: forberedelsesfasen

Lag et portrettintervju: intervjufasen

Språklige virkemidler i et portrett

Sett sammen portrettintervjuetHva er et portrettintervju?

 • Målet med et portrettintervju er å gå i dybden og gi publikum ny kunnskap om en aktuell person.

 • Portrettintervjuet kan plasseres i feature-sjangeren. Dette er en sjanger der journalisten bruker sanser og litterære virkemidler for å lage saken.

 • Portrettintervjuet kan inneholde personlige elementer som observasjoner og beskrivelser.

 • Bruk språklige bilder til å underbygge det du vil fortelle om intervjuobjektet.

 • Feature-sjangeren er kategorisert som en hybridsjanger, det vil si en objektiv sjanger som låner elementer fra subjektive sjangre. Dette kan beskrives som en sjanger med en personlig vri, men som bygger på etterprøvbare fakta.

 • Nøyaktighet og korrekt informasjon er like viktig i et portrettintervju som i en nyhetsartikkel.

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 26.03.2021

Læringsressurser

Slik jobber en journalist