Hopp til innhold

Oppgave

Test deg selv: Viktige begreper i åndsverkloven

I denne testen kan du sjekke om du har forstått de viktigste begrepene i åndsverkloven. Kryss av for de svaralternativene du mener er riktige.

Jente som hukar av for rett alternativ. Montasje.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Juss og etikk i mediekommunikasjon

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale