Hopp til innhold

Oppgave

Fysiske og virtuelle identiteter og vennskap

Tenk på relasjoner du har hatt til venner gjennom livet ditt. Kan vennskap i den virtuelle verdenen være like sterke som vennskap "i virkeligheten"?

Ung kvinne med blå maling i ansiktet og lange, spisse ører, ring i nesen og spesielle tenner som står opp fra munnen. Hun har et bånd med store nagler rundt halsen. Foto.

Noen ganger flyter den virtuelle verdenen over i den "virkelige". Her er en kvinne kledd ut som en karakter fra spillet World of Warcraft.

Oppgave 1. Gaming, virkelighet og vennskap

Husker du historien om Mats? Les artikkelen om han igjen: Først da Mats var død, forsto foreldrene verdien av gamingen hans (NRK).

Sitt sammen i grupper og diskuter:

  1. Da Mats døde, ble foreldrene svært overrasket over hvor mange som møtte opp i begravelsen. Foreldrene var ikke klar over hvor mange venner Mats hadde på internett. Drøft hva dette sier om ulike generasjoners syn på det å være sosial eller å ha venner.

  2. Karakteren til Mats på internett heter "Lord Ibelin Redmoore". Etter å ha lest historien til Mats, reflekter over hvordan identiteten til internettkarakteren er annerledes enn identiteten til Mats i "virkeligheten".

  3. Tenk på egne relasjoner du har hatt til venner opp gjennom livet ditt. Er relasjonen til mennesker du møter, fysisk sterkere enn til dem du møter virtuelt? Hvorfor/hvorfor ikke?

  4. Når man oppnår suksess i en virtuell verden, men ikke i den virkelige verdenen, kan det også ha noen uheldige konsekvenser for gamere?

Oppgave 2. Digitalt feltarbeid

På Universitetet i Oslo sine nettsider kan du lese masteravhandlinger skrevet av studenter i sosiologi og sosialantropologi. Katina Ulven har har gjort feltarbeid på sosiale prosesser i dataspillet World of Warcraft og skrevet World of Warcraft. En analyse av online sosialitet og kroppslige praksiser (duo.uio.no). Les side 44 i masteroppgaven, under overskriften "4.5 Hva er en venn?", og svar på disse spørsmålene:

  1. Les definisjonene på vennskap som presenteres i teksten. Stemmer dette med dine egne opplevelser av vennskap?

  2. Hva tror du er likhetene og forskjellene mellom to brevvenner på 1800-tallet og to World of Warcraft-venner i dag?

  3. Hvis du skulle ha gjort et feltarbeid på en digital plattform, hva ville du ha valgt og hvorfor?

Sist faglig oppdatert 28.05.2021
Skrevet av Julie Spro

Læringsressurser

Mediepåvirkning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell