Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øvelse: Liker du meg?

"Likes" kan få stor makt på sosiale medier. Hvordan oppleves det å få eller ikke få likes? I denne øvelsen skal klassen gjennomføre et eksperiment og diskutere hvordan likes påvirker oss.
Svarte og røde menneskefigurer som minner om spillbrikker. Alle har tommel ned-symbolet over hodet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du trenger

  • gulvplass
  • post-it-lapper med hjerter eller tommel opp
  • utsagn skrevet på egen lapp

Det anbefales å gjøre denne øvelsen i en klasse du kjenner litt. Den krever også at du har ordentlig gulvplass. Hvis ringen blir for liten, har øvelsen mindre effekt. Gjør den i et tomt rom, eller skyv pulter og stoler til side.

Trinn 1

Klassen samler seg i en stor ring. Læreren ber om en frivillig som kan stå i midten av ringen. Denne personen skal si tre utsagn som kunne ha vært skrevet på sosiale medier. Disse har læreren på forhånd skrevet ned på et ark. Elevene kan eventuelt lage noen selv i forkant av øvelsen.

Typiske utsagn kan være:

  • Endelig 16!
  • Skikkelig drittdag i dag. Kunne ha trengt en klem.
  • Elsker denne kattevideoen.

Trinn 2

Personen som skal i midten går først ut av klasserommet slik at vedkommende ikke hører hva læreren sier til de andre. Læreren forklarer at de som står rundt, skal like eller ikke like det personen i midten sier. Elevene skal stå i en sirkel med ryggen til personen i midten.

Hvis elevene liker noe, skal de gå fram til personen og sette en post-it-lapp på vedkommende mens de sier "liker" eller "hjerte". De skal så gå tilbake til ringen, men stå med kroppen vendt mot personen i midten. Hvis de ikke liker, blir de stående i ringen med ryggen til.

Læreren avtaler med elevene at ingen skal like det første utsagnet som personen i midten sier. Det andre utsagnet skal to stykker like, men de skal vente til personen i midten har sagt setningen sin tre ganger før de går opp til ham eller henne. Det siste utsagnet skal alle unntatt tre personer like.

Trinn 3

Personen på gangen kommer inn og stiller seg i midten av ringen. Vedkommende gjentar hvert utsagn tre ganger med god tid imellom. Det forløper så slik læreren har instruert (se trinn 2). Øvelsen kan godt gjentas et par ganger til med andre utsagn og andre personer i midten. Den kan også utvides ved at personene rundt kommer med kommentarer.

Trinn 4

Etter øvelsen diskuterer klassen følgende spørsmål:

  1. Hvordan føltes det å stå i midten? Hva la du spesielt merke til?
  2. Hvordan føltes det å like eller ikke like?
  3. Hvordan kan vi beskytte oss på sosiale medier slik at ikke likes får så mye makt?

Denne oppgaven er laget av VIP Psykisk helse i skolen.

CC BY-SASkrevet av Jorid Bakken Steigum .
Sist faglig oppdatert 08.03.2020

Læringsressurser

Mediepåvirkning