Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering av emnet mediepåvirkning

Hva kan du om hvordan redaksjonelle og sosiale medier kan påvirke holdninger, identitet og selvforståelse, etter å ha jobbet med dette emnet?
Nerd som spiller på mobilen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Læringsmål

Når du har jobbet med dette emnet, bør du

  • kjenne til noen mediefaglige teorier om hvordan mediene påvirker deg som individ og det samfunnet du er en del av

  • forstå forskjellen på individuell og kollektiv identitet, og hvordan identiteten vår utvikles i samspill med andre

  • kunne reflektere over hvorfor sosiale medier i dag er en viktig scene for selvframstilling, og hvilke følger det har

  • kunne drøfte i hvilken grad medieinnhold påvirker holdninger, identitet og selvforståelse

  • ha kunnskap om hvordan algoritmer og kunstig intelligens blir brukt til å samle inn og styre informasjon, og kunne vurdere positive og negative sider ved en slik bruk av teknologi

Viktige begreper i emnet

Her er en oversikt over noen viktige begreper som du bør kunne:

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 31.10.2022

Læringsressurser

Mediepåvirkning