Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver til filmen «Catfish»

En gutt innleder et internettvennskap med en ung kvinne. Men er hun egentlig den hun gir seg ut for? I denne oppgaven skal du undersøke årsaker til iscenesetting i sosiale medier.

LK20LK06

Se den amerikansk dokumentaren Catfish fra 2010:

Oppgave 1

  1. Les Dagbladet-artikkelen «En catfish på kroken». Hvordan forklarer artikkelen hva en catfish er?
  2. Filmen handler om kommunikasjon og iscenesetting i sosiale medier. Hvilke gjennomgående filmatiske virkemidler brukes for å bygge opp under dette temaet?
  3. Hvilken forklaring gir filmen på den situasjonen som har oppstått?
  4. I etterkant av denne dokumentaren ble det laget en TV-serie[1] med samme navn. Hva går konseptet i denne TV-serien ut på?

Oppgave 2

Jobb sammen i mindre grupper.

  1. Del erfaringer når det gjelder kontakt med folk på nettet som har utgitt seg for å være en annen enn den de i virkeligheten er.
  2. Hvorfor tror dere noen velger å skape seg en fiktiv identitet?
  3. Hvordan kan man sikre at de menneskene man er i kontakt med på nettet, er de de gir seg ut for å være?

Oppgave 3

Les fagartikkelen «Identitet og selvframstilling i mediene».

  1. Forklar begrepet iscenesetting og hvorfor sosiale medier egner seg spesielt godt til iscenesetting.
  2. Noen teoretikere hevder at mennesker i vår tid i konstruerer sin egen identitet gjennom å prøve ut ulike sider av seg selv i samspill med andre. Diskuter med en medelev hvordan man kan bruke sosiale medier til å redefinere seg selv.
  1. 1«Catfish». MTV. https://www.viafree.no/programmer/reality-check/catfish-the-tv-show (hentet 2.12.20). viafree. 2012.
Sist oppdatert 15.05.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediepåvirkning