Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Oppgaver og aktiviteter

Idémyldring fagartikkel

Å bruke god tid på å hente fram forkunnskapene dine er noe av det viktigste du gjør før du skal skrive en tekst. I denne fasen skal du skrive helt fritt uten å tenke over hva som er rett og galt.

Vi er forskjellige. Noen jobber best alene, mens andre helst vil diskutere og samarbeide med andre hele tida. Et tips til idémyldringsfasen er å først tenke og skrive i ro og fred, for så å utveksle idéer med medelevene dine.

Du kan bruke metoden som er beskrevet her på alle emner du skal skrive tekster om, men i denne oppgaven skal du prøve deg på en idémyldring om emnet "ungdom og press".

Problemstillinga

Oppgaven du skal prøve deg på er denne:

I mediene har det de siste åra vært skrevet mye om den psykiske helsa til unge mennesker. Noen har kalt dagens ungdommer for “Generasjon perfekt”. Årsaken er at det kan virke som om mange tenåringer mener de må ha både “feilfri” kropp, gode karakterer, fine klær og en perfekt fasade på sosiale medier.

Drøft problemstillinga: “Er det for mye press på ungdom i dag?”

Del 1: Myldre aleine

  1. Se på viktige stikkord i oppgavelyden: "generasjon perfekt", "kropp", "karakterer", "klær", "sosiale medier". Skriv ned alle tanker du kommer på som kan handle om press sammen med disse stikkordene. Skriv fritt! I denne fasen er alle tanker riktige.
  2. Oppgaven vil at du skal drøfte om det er for mye press på ungdom. Lag et tankekart der du skriver argumenter for at det er for mye press på ungdom på den ene siden og argumenter mot på den andre siden.

Del 2: Myldre sammen

  1. Se godt på problemstillinga og sørg for at dere forstår nøyaktig hva det er dere skal skrive om: Fins det begreper som trenger å bli avklart eller definert? Hva er det for eksempel som menes med press? På hvilke områder kan ungdom risikere å oppleve stort press?
  2. Formuleringa “Er det for mye press …” antyder at ungdom opplever mye press, og at presset kan være for stort. Derfor gjelder det å finne argumenter som underbygger at presset er stort, men også argumenter som peker i motsatt retning og som avkrefter påstanden. Lag et felles tankekart der dere noterer argumenter, fakta og tanker omkring temaet “ungdom og press”.
  3. Hva trenger dere å finne mer informasjon om? Formuler noen spørsmål dere ønsker å finne svar på.

Del 3: Del i klassen

Tankene som er delt i gruppene bør også deles med resten av klassen. Bruk et samskrivingsdokument eller tavla og del i tre kategorier:

  1. Tanker om nøkkelordene: ...
  2. Argumenter for at det er for mye press: ...
  3. Argumenter mot at det er for mye press: ...

Få ned alle tanker som er kommet opp i de ulike gruppene. Hvis dere bruker tavla, bør du passe på å skrive ned eller ta bilde av alle momentene.

Hvis du vil skrive ferdig teksten, ta vare på notatene dine og gå videre til å jobbe med utforskingsfasen.

Relatert innholdCC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 15.10.2019