Hopp til innhold

Fagstoff

Formål og avsender

Når du skal skrive, må du ha klart for deg hva som er din egen skriverolle, hva som er formålet for skrivearbeidet, hvem som er oppdragsgiver, hvilken sjanger du skal skrive og hvem som er målgruppen.
Hender på tastatur skriver manus på laptop. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skriving for eller i medieproduksjon vil alltid forholde seg til et gitt formål, en definert målgruppe og en bestemt sjanger i et bestemt medium.

Formål

Planlegging av medieproduksjon

Manus brukes for å planlegge og gjennomføre produksjon av lyd- og videoproduksjoner.

Skriver du et manus for en kortfilm du vil sende til Amandus, er det du som forteller en historie. Selv om du skriver på vegne av deg selv, bør manuset følge konvensjoner for manusskriving, slik at det skal være enkelt for deg å realisere kortfilmen sammen med andre.

Sluttprodukt og format

I nyhetsartikler og reportasjer på papir og nett brukes skriftarbeidet som sluttprodukt, og det brukes alltid sammen med bilder.

Skriver du for eksempel en reisereportasje, vil skriftarbeidet ditt forholde seg til bildene du har tilgjengelig. Du vil ikke ha for mye overlapp mellom skrift og bilder, men likevel bruke bildene til å fremheve sentralt innhold i det skriftlige, og omvendt.

I en reisereportasje vil det gjerne høre med å skrive kreativt. Du ønsker å vekke følelsen av dufter og stemninger og skape bilder i hodet til leseren utover bildene som ligger i artikkelen.

Du må dessuten forholde deg til formatet og plassen du har til rådighet, som jo bestemmer hvor mange ord du kan skrive. Det hører også med å skrive bildetekster, titler, mellomtitler og ingress.

Retorisk formål

Mediekommunikasjon er retorisk – det vil alltid ligge et formål eller en hensikt bak et medieuttrykk. Når du skriver, vil hensikten med arbeidet ditt være å vekke følelser, fortelle fakta og/eller overbevise om noe, avhengig av

  • sjanger
  • oppdragsgiver eller arbeidsgiver
  • mediekanal
  • målgruppe

Skriver du en artikkel som skal brukes som innholdsmarkedsføring i et magasin, bruker du artikkelformatet til å gjøre kjent et produkt, overbevise om fortreffeligheten til produktet eller kanskje synliggjøre et behov. Du kan både fortelle fakta og spille på følelser for å få det til.

Forfatter og avsender

Når du skriver, enten alene eller sammen med andre, er du bevisst hvem som er avsender? Klarer du å skille mellom forfatter og avsender?

  • I en nyhetsnotis – hvem er avsender, og hvem skriver?
  • I en reklametekst – hvem er avsender, og hvem skriver?
  • I en lederartikkel – hvem er avsender, og hvem skriver?

Avsenderen kan altså være

  • deg selv
  • oppdragsgiveren eller arbeidsgiveren din
  • mediet og redaksjonen du jobber for
CC BY-SASkrevet av Ragnhild Tønnesen og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 11.07.2019

Læringsressurser

Veiledning i skrivearbeid