Hopp til innhold

Fagartikkel

Bildevinkler og kamerabevegelser

Vi opplever film som levende bilder. Men egentlig handler det om stillbilder som er satt inn i en bildestrøm der utsnitt og bildevinkler stadig veksler.

Kamerabevegelser

Det som skiller film fra foto, er muligheten for kamerabevegelser. Bevegelse i et bilde kan skje både ved at kameraet er i bevegelse, og ved at personer eller gjenstander i bildet beveger seg. Når vi skal følge en karakter fra bilde til bilde, er det viktig at øyet vårt oppfatter hvor i bildet personen befinner seg. Fartsretningen i bildet er derfor viktig for kontinuiteten i bildefortellingen.

Kameralinsen kan bevege seg horisontalt (panorering) eller vertikalt (tilting). En panorering kan gi en oversikt over en situasjon eller følge en bevegelse horisontalt. En tilt kan for eksempel brukes til å vise høyde eller til å avsløre et fenomen. Det lønner seg å planlegge kamerabevegelsen på forhånd. Du må finne ut hvor kamera skal starte, og hvor det skal stoppe.

Her får du noe gode tips til hvordan du skal gjennomføre en kamerabevegelse.

Kamerabevegelser deles derfor inn i tre moment slik det demonstreres i videoen under:

Kjøring

En mann kjører filmkamera på skinner. Fotografi.

Kamerakjøring

Det kalles kjøring når kamera beveger seg framover, bakover eller til sidene. For å oppnå det kan man plassere kamera på en dolly. En dolly er det samme som en skinnetralle, en slags tralle med hjul som beveger seg på skinner.

Man trenger ikke nødvendigvis en dolly for å gjennomføre kjøringer. Vær kreativ, lag din egen dolly eller fest kamera på noe som ruller stødig, som for eksempel en rullestol.

Zooming er ikke en kamerabevegelse, men kan brukes som en effekt. Det kan lett gi et mekanisk uttrykk og er ofte mindre verdsatt som effekt i film. Kranskudd er også en type kamerabevegelse. Den gjennomføres ved at kamera monteres på den ene enden av en kran. På den andre enden er det montert motvekter som gjør det mulig å bevege kamera fritt både horisontalt og vertikalt.

En mann tilter kameraet ved hjelp av en krab. Fotografi.

Fester man kameraet til en kran, kan man bevege det vertikalt.

Håndholdt kamera

I utgangspunktet anbefales det å bruke stativ når man skal gjøre videoopptak. Når man bruker stativ, får man et mer profesjonelt uttrykk på det man filmer. Samtidig kan håndholdt kamera være svært effektivt hvis det gjøres på en god måte. Skal man for eksempel filme en spenningsscene med litt action, kan bruken av håndholdt kamera underbygge actionsekvensen.

Håndholdt kamera gir fort assosiasjoner til mobilvideoer og hjemmevideoopptak fordi bildet skjelver fordi man ikke klarer å holde kamera stødig nok. Det anbefales derfor å bruke en skulderrigg eller ha god støtte for kamera når du skal filme med håndholdt.

Filmfotograf Daniel demonstrerer håndholdt kamera.

Sist faglig oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Ragna Marie Tørdal og Martin Aune Walther

Læringsressurser

Veiledning i videoproduksjon

Fagstoff