Hopp til innhold

Oppgave

Undersøk og presenter politisk kommunikasjon i sosiale medier

I denne oppgaven skal du undersøke hvordan et politisk parti velger å kommunisere i sosiale medier.

Illustrasjon som symboliserer hvordan valg og valgkamper kan manipuleres gjennom spredning av falsk informasjon og propaganda på nettet. Illustrasjonen viser en ung mann i hettegenser som sitter med beina i kors og spiller på ei fløyte. Instrumentet kan minne om fløyta til en indisk slangetemmer. Den unge mannen sitter foran en PC-skjerm som viser et stolpediagram over valgoppslutningen for ulike partier. Ut av fløyta hans strømmer det ikke toner, men lange kjeder av binære tallrekker. En av stolpene i statistikken har begynt å vokse seg større enn de andre. Den beveger seg på samme måte som en indisk kobra.

Samarbeid gjerne med en medelev om å løse denne oppgaven.

Oppgave 1. Velg et av de politiske partiene i Norge

Det kan være Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Rødt eller Demokratene.

Ta utgangspunkt i de seks funksjonene som politisk kommunikasjon kan ha:

  • informasjon
  • kommunikasjon
  • markedsføring
  • mobilisering
  • sette agenda
  • kritikk

Oppgave 2. Analyser den politiske kommunikasjonen

Gå gjennom den politiske kommunikasjonen som partiet har stått for i sosiale medier den siste tida. Bruk kommunikasjonsmodeller.

  1. Finn eksempler på hver av de seks funksjonene.
  2. Analyser og diskuter hvordan kommunikasjonen retter seg mot bestemte målgrupper.

Oppgave 3. Presenter resultatet for resten av klassen

Fortell resten av klassen hva dere har funnet ut.

Sist faglig oppdatert 26.01.2021
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

"Twitter-demokratiet"

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell