Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

I denne læringsstien lærer du om medienes rolle i land med ulike styreformer og om hvorfor uavhengig journalistikk og pressefrihet er en forutsetning for et levende demokrati.

Etter å ha jobbet med denne læringsstien skal du

  • kjenne til ulike mediesystemer og forstå sammenhengen mellom mediesystemer og styresett
  • ha kunnskap om ordninger som skal sikre at vi har uavhengig journalistikk i Norge, og forstå hvorfor mediene overvåker dem som har makt og myndighet i samfunnet
  • kunne reflektere over hvordan desinformasjon og falske nyheter påvirker demokratiet