Hopp til innhold

Fagstoff

Mediekrise og omstilling

Den digitale utviklingen har fått store konsekvenser for mediebransjen. Svekket inntektsgrunnlag har ført til nedbemanning og omstilling for mange nyhetsmedier. Teknologi og medieutvikling har fått direkte konsekvenser for journalistens arbeidsmetoder.
Kvinne omgitt av ulike kameraer på stativ. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mediebransjen har gått gjennom en omfattende omstilling de siste årene. Den digitale utviklingen har fått store konsekvenser for mediene, og inntektsgrunnlaget har blitt sterkt svekket. Når avisleserne flytter seg fra papir til digitale plattformer, blir de økonomiske betingelsene endret. Også medienes reklameinntekter har blitt svekket, mange annonsører har forlatt de tradisjonelle mediehusene. Nedgang i inntektsgrunnlaget har ført til at mediene har gått gjennom kraftige nedbemanninger.

Mediebransje under sterkt press

Mediekrisen har fått store konsekvenser. Redaksjonene har blitt tappet for ressurser, og mange journalister har mistet jobbene sine. Mediebransjen har vært avhengig av å finne nye forretningsmodeller som fungerer. De fleste nettavisene tar seg nå betalt for innhold på nett, og avisene har innført ulike modeller for betalingsløsninger. Betaling fra brukerne er blitt en viktigere finansieringskilde for journalistikk.

Se på denne saken fra bt.no: Gåta Jhonatan

  • Bergens Tidende tar seg betalt for innhold på nett. Er du villig til å betale for å lese denne saken?

Lenken fra BT viser til en abonnementsak og er normalt ikke åpen. Vi har fått spesiell tilgang til saken for denne ressursen.

Saken er nå på såkalt meter – det vil si at lesere som ikke er abonnenter, får lov til å lese noen få saker hver uke.

Omtrent halvparten av artiklene til Bergens Tidende er åpne kun for abonnenter.

Medieutviklingen påvirker journalistikken

Medienes arbeidsmetoder har alltid blitt påvirket av teknologien og medieutviklingen. Journalister i dagens mediebransje må beherske ny teknologi og ulike digitale verktøy. De fleste journalister i dag er flermediale, det vil si at de lager innhold som skal legges ut på flere plattformer.

En nyhetssak skal publiseres på tradisjonelle kanaler som TV og radio, og samtidig skal journalisten lage en sak til mediehusets nettsider og sosiale mediekanaler. Det betyr at dagens journalister må kunne ulike virkemidler og framgangsmåter i sitt arbeid.

Journalistikk på sosiale plattformer

Digitaliseringen av mediene har økt og endret mediebruken vår. For dagens nyhetsmedier er det viktig å være til stede på sosiale plattformer for å nå ut til mange. Sosiale medier er blitt sentrale kilder til nyheter og er nå en av de aller viktigste nyhetskildene for ungdom.

Mange følger mediehus som for eksempel NRK, TV 2 og Dagbladet på sosiale plattformer. Her kan mediehusene være i direkte kontakt med publikum og få umiddelbar respons på innholdet. På sosiale plattformer ser vi at journalister kan publisere saker som har relativt lav nyhetsverdi, men som skaper engasjement og får mange delinger.

Mange norske medier har tatt i bruk Snapchat som kanal for å treffe yngre målgrupper med journalistisk innhold. VG har satset på Snapchat Discover, der de produserer en daglig utgave med nyheter og flere underholdningsprogrammer.

Snapkoden til VG Discover. Bilde.

VG Discover: Ta bilde av denne koden med Snapchat, og kom rett inn på VGs utgave i dag:

  • Hvilke av nyhetene i dagens utgave interesserer deg?
  • Hvorfor tror du nyheter på Snapchat treffer unge mennesker?

Medienes samfunnsoppdrag står fast

Selv om mediebransjen og journalistrollen er i stadig endring, er det noen særtrekk som står fast. Objektivitet, kildekritikk og etikk er like viktig nå som før.

Medienes samfunnsoppdrag har heller ikke endret seg, og nyhetsmediene har fortsatt en sentral samfunnsrolle. Pressen har fremdeles som oppgave å formidle informasjon som gjør at folk kan delta i samfunnsdebatten og ta bevisste valg. Mediene skal fortsette å tale enkeltmenneskets sak mot autoritetene og avsløre maktmisbruk og kritikkverdige forhold hos myndighetene.

Svikt i inntektsgrunnlaget til mediene kan resultere i mindre bredde i nyhetsdekningen. Ressurskrevende, undersøkende journalistikk kan bli nedprioritert. Slik kan medienes samfunnsoppdrag på lang sikt svekkes.Å lykkes i en bransje i endring

Mange av yrkene i framtidens mediebransje eksisterer ikke i dag. Teknologien er i stadig endring, og det vil endre medievanene våre. For mediebransjen er det viktig å skape flere inntektsstrømmer – annonsører må trekkes til de redaksjonelle digitale flatene.

Konkurransen er hard i en stadig endret medieverden, og mediene legger derfor inn mange ressurser på produktutvikling og innovasjon, nye konsepter utvikles stadig. For eksempel kan automatisering og kunstig intelligens påvirke mediebransjen i årene som kommer. Robotjournalister brukes allerede mye, for eksempel til å automatisere den mer rutinebaserte journalistikken, som kampreferater og værrapporter.


Robot som peker mot hodet. Illustrasjon.


CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 26.03.2020

Læringsressurser

Medieutvikling og innovasjon