Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Modernitet og medieutvikling

Det er vanlig å omtale den vitenskapelige, samfunnsmessige og kulturelle utviklingen i vestlige land de siste tre–fire hundre årene som det moderne prosjekt. Frihet, fornuft og framskritt er de sentrale ideene som har preget denne utviklingen.

Oppgave 1

Se undervisningsfilmen om modernitet.

  1. Hva menes med modernitet?
  2. Hvilket bilde på det moderne blir trukket fram i filmen?
  3. Når starter denne moderniseringsprosessen?
  4. Hva ligger i dette nye framskrittssynet?
  5. Hva ligger i det nye frihetssynet?
  6. Hvilket nytt verdensbilde er det som nå trer fram?
  7. Hva ligger i dette nye menneskesynet?

Oppgave 2

  1. Beskriv de grunnleggende ideene du mener preger måten vi tenker på i Norge i dag.
  2. Beskriv de viktigste teknologiske nyvinningene etter år 2000.
  3. Lag et manus til en kort undervisningsfilm eller en podkast med tittelen «Medieutvikling og innovasjon i vår tid».
CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 06.01.2021

Læringsressurser

Medieutvikling og innovasjon