Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Seksuell atferd hos barn og unge

I arbeidet ditt vil du møte barn og unge som på ulike måter framviser sin seksuelle atferd. Da er det viktig at du vet hva som er normal, bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. I tillegg må du vite hvordan du skal håndtere bekymringsfull eller skadelig seksuell
atferd på en god måte.
To ungdommer kysser hverandre med en glassdør imellom seg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Barn og unge uttrykker seksualiteten sin gjennom atferden. Det kan de gjøre på ulike måter, for eksempel ved å snakke om seksualitet, utforske sin egen kropp, leke seksuelle leker og aktiviteter og lignende. Seksualitet er en sentral del av barn og unges psykiske helse.

Det er viktig at du som skal jobbe med barn og unge, støtter opp under en sunn seksuell utvikling. Du må også kunne identifisere og håndtere bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd på en god måte. Dette er nødvendig for å sikre et trygt og godt miljø, fremme god psykisk helse og forebygge seksuelle overgrep.

Oppgaver

 1. Gå inn på Trafikklyset i relatert innhold, og noter hva som menes med:

  1. normal seksuell atferd (grønt lys)
  2. bekymringsfull seksuell atferd (gult lys)
  3. skadelig seksuell atferd (rødt lys)
 2. Velg deg ei aldersgruppe og noter eksempler på hva som er grønn, gul eller rød seksuell atferd innenfor denne aldersgruppa.
 3. Gå til side ni i heftet og bruk trafikklyset til å klassifisere de ulike situasjonene. Begrunn svarene dine.
 4. Finn ut hvilke tiltak voksne kan sette i verk dersom barn og unge viser

  • bekymringsfull seksuell atferd
  • skadelig seksuell atferd
 5. Finn ut og noter hvor og hvilken hjelp du kan få i hjemkommunen din dersom du jobber med barn eller unge som viser bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 03.03.2021

Læringsressurser

Selvbilde og trygg identitet