Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Rasisme og kommunikasjon

Se en film der ungdommer forteller om sine opplevelser med rasisme. Kan du bruke kunnskap om kommunikasjon til å forstå og bekjempe rasismen de forteller om?

1. Rasisme = dårlig kommunikasjon?

  • "Å bruke begrepet hverdagsrasisme er dårlig kommunikasjon". Er du enig eller uenig i denne i påstanden? Begrunn.
  • Hvordan forklarer Sahar Hassani begrepet "subtil rasisme" i filmen?
  • Hva betyr det å bli fremmedgjort?
  • Hva slags råd kommer ungdommene i filmen med for hva vi kan gjøre for å bekjempe rasisme? Hva med de voksne som blir intervjuet på gaten?
  • Er det noen forskjeller mellom svarene?
  • Hvis du fant noen forskjeller i punktet over, hva tror du dette kommer av?

2. Kommunikasjon uten fremmedgjøring og rasisme

Alene eller i par:

Lag punkter med tips til hvordan vi kan bekjempe fremmedgjøring og hverdagsrasisme eller subtil rasisme i kommunikasjonen. Bruk fagbegreper og fagkunnskap om kommunikasjon i kombinasjon med nye begreper og kunnskap fra filmen.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 09.12.2020

Læringsressurser

Mobbing og mistrivsel