Hopp til innhold

Fagartikkel

Tips til forarbeidet til en film

Vil du bli en proffere filmskaper, bør du bruke tid på første fase i en filmproduksjon: forarbeidet. Her forteller regissøren av spillefilmen Alle utlendinger har lukka gardiner om prosessen fra manus til film.

God planlegging er helt nødvendig

Ingvild Søderlind, regissøren bak filmen Alle utlendinger har lukka gardiner (2020), sier at den største delen av jobben med en filmproduksjon ligger i planleggingen. Dess mer tid du har brukt på planlegging, dess bedre blir filmen.

Planleggingen av en filmproduksjon kalles forarbeid eller . Preproduksjonen omfatter alt arbeidet som må gjøres før du går i gang med opptak, som for eksempel å utvikle historien, skissere scener, planlegge opptak og skaffe medarbeidere, utstyr og skuespillere.

Sju steg i forarbeidet

 1. Filmidé

 2. Synopsis

 3. Pitch

 4. Manus

 5. Stilen på filmen

 6. Skuddliste og/eller storyboard

 7. Øving, øving, øving

Steg 1: Filmidé

Alt filmarbeid starter med en idé. Bruk ulike idéutviklingsteknikker for å vekke kreativiteten, og jobb alene eller sammen med andre. Ta deg god tid i denne fasen.

Denne ressursen kan være nyttig:
Gruppearbeid: Utvikle en filmidé (NDLA)

Tips: Bruk målgruppa i idéutviklingen

Når NRK skal skape nytt innhold, jobber de noen ganger etter NABC-metoden. Det betyr at de snakker med målgruppa for å finne ut hva de vil ha. Da får målgruppa være med og forme produksjonen.

 • N står for need (behov): Har målgruppa et behov for denne filmen?

 • A står for approach (framgangsmåte): Hvordan fenge målgruppa?

 • B står for benefits (fordeler): Er det bruk for idéen? Hvorfor?

 • C står for competition (konkurranse): Hvordan er konkurransen? Vil filmen skille seg ut?

  NDLA: Mer om NABC-metoden

Steg 2: Synopsis

Når du har en idé til filmen du skal lage, må du skrive en . Det er et tekstutkast som forklarer filmfortellingen din. I en synopsis skal du spesifisere

 • hovedkarakter (protagonist)

 • motstander (antagonist)

 • hovedkonflikt

 • målet til hovedkarakteren

 • vendepunkt

 • klimaks

 • løsning

Du bør få med de viktige dramaturgiske elementene: Skisser en innledning som fenger og som presenterer en tydelig konflikt, en midtdel der spenningen stiger og en slutt som byr på en løsning på konflikten og en avrunding.

Eksempel på synopsis (NDLA)

Filer

Steg 3: Pitch

Når du har skrevet ferdig synopsisen, kan du forberede en kort for å selge filmidéen din og skaffe samarbeidspartnere. Vær engasjert og utdyp hva slags film du vil lage, og hvordan og hvorfor du vil lage den. Hensikten med pitchen er å få andre til å tenne på idéen din og se potensialet i den, slik at de kan hjelpe deg å utvikle idéen og realisere filmen.

Denne ressursen kan være nyttig når du forbereder pitchen din:
Slik lager du en pitch (NDLA)

Steg 4: Manus

Når du har overbevist andre om å gå for idéen din, må du skrive et . Dette kan du gjøre alene, eller du kan samarbeide med filmgruppa di. Manuset skal beskrive handlingen og replikkene i filmen, altså det vi senere skal se og høre. Det kan være lurt å la utenforstående vurdere manuset når det er ferdig, slik at du kan få tilbakemeldinger på fortellingen og dramaturgien før opptak.

Disse ressursene kan være nyttige når du skriver manus:
Manus og dramaturgi (NDLA)
Skrive manus og manusprogrammer (NDLA)

5. Stilen på filmen

Når manuset er klart, er det på tide å bestemme det visuelle uttrykket filmen skal ha. Skal det være røft eller klassisk? Farger eller svart-hvitt?

Dere må finne ut hvor dere skal filme, sjekke ut stedene og tenke gjennom hvilke kostymer og rekvisitter dere trenger.

I tillegg må dere tenke gjennom filmspråket. Hvordan vil dere ramme inn bildene, lyssette, bruke kameravinkler og utsnitt for å forsterke historien? Det finnes mange ulike måter å løse det visuelle på i en film.

Eksempler på visuelle filmstiler:

1) Regissør Ruben Østlund bruker gjerne lange tagninger, og handlingen får utspille seg med få avbrytende klipp. Se eksempel på Østlunds stil i en scene fra en av spillefilmene hans, The Square.

2) Med spillefilmen Idiotene ønsket den danske regissøren Lars von Trier å bryte med den glatte, kommersielle Hollywood-stilen. Idiotene er laget med enkelt utstyr, filmet med håndholdt kamera og uten bruk av kunstig lys.

6. Skuddliste og/eller storyboard

og bør lages etter at dere har sjekket ut stedene der dere vil filme. Da er det lettere å skissere bildene som publikum skal få se. Ei skuddliste er en skrevet oversikt over hvert bilde i filmen deres, mens et storyboard er en bildeframstilling av manuset. Lag gjerne begge deler før dere går i gang med opptak.

Filer

7. Øving, øving, øving

Sørg for at alle som skal delta i filmen, møter godt forberedt til filming. Kjør en felles gjennomgang av manus og andre forberedelses-dokumenter, øv på replikker og snakk med fotografen(e) om bildene. Da blir opptakene mer effektive – og bedre!

Når dere er ferdige med alt dette, er dere klare for neste skritt i prosessen: produksjon!

Utsnitt fra filmen "Alle utlendinger har lukka gardiner". Fem jenter i ulike typer fritidsklær står på en kunstgressbane.

Øve, øve, øve før kameraet ruller!


Sist faglig oppdatert 30.08.2021
Skrevet av Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Filmproduksjon

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell