Hopp til innhold

Fagstoff

Lyd i filmproduksjon

Lyden spiller en avgjørende rolle for filmopplevelsen. Her finner du tips til hvordan du kan gjøre opptak av og bruke dialog, miljølyd (kontentum), musikk og lydeffekter.

Lyd er en veldig viktig del av enhver filmopplevelse. Tar du bort lyden på en film, tar du også bort sjela. Lyden gir rytme, samspiller med klipp og gir mulighet for fine overganger mellom klipp og scener.

Vi jobber med fire ulike lydtyper i en filmproduksjon:

  1. Dialogen står i sentrum, allerede i manusarbeidet.

  2. Deretter sikrer vi at miljølyden trekker fram sentrale detaljer i bildene.

  3. Musikk bruker vi til å skape og forsterke stemninger og følelser.

  4. Til slutt i lydarbeidet på en film, som en ytterligere forsterker, legger vi på lydeffekter.

1. Dialog

Dialog og monolog er sentrale virkemidler for å drive handlingen i filmen fremover. Når du skriver et manus, er det enklere å få til en flyt i dialogen dersom du ser for deg scenen, situasjonen og karakterene som snakker sammen.

Hvorfor befinner karakterene seg der de er, hva gjør de, og hvorfor snakker de sammen? Hvilken relasjon har de, og hvilke følelser har de for hverandre? Dialogen må oppfattes som naturlig. Husk å bruke et presist, muntlig språk og kutt ut alle unødvendige ord i arbeid med manuset.

Opptak av dialog

Når du skal ta opptak av dialog, må du velge en egnet mikrofon. Du vil ha en mikrofon som bare tar opp dialogen og ingen av lydene rundt. Fjern alt som skaper konkurrerende lyd, som trafikk, mennesker og andre støykilder. Du vil ha størst mulig kontroll på opptaket av lydkilden.

2. Kontentum (miljølyd)

Kontentum i film er lyden til miljøet du befinner deg i, derfor kaller vi det også for miljølyd. Det er det naturlige lydmiljøet for omgivelsene bildene viser. I filmproduksjon er det viktig å ha med kontentum for at publikum skal kunne leve seg inn i filmen.

3. Musikk

Musikk i film forsterker stemninger og følelser. Den er et veldig godt virkemiddel å bruke for å dra publikum inn i situasjonen bildene viser.

4. Effektlyd

Effektlyd er mer spesifikke lyder, for eksempel fottrinn, eksplosjoner eller en dør som åpner seg eller lukker seg. Mens kontentum er lyden i det store bildet, er effektlyd nære og framhever detaljer. For eksempel kan pusten til en person brukes som lydeffekt for å forsterke publikum sin opplevelse av nervøsiteten til karakteren.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 15.02.2024

Læringsressurser

Filmproduksjon