Hopp til innhold

Fagstoff

Bildekomposisjon og kamerabevegelser

Levende bilder er egentlig en serie med enkeltbilder som avspilles i en bestemt rekkefølge. Bildekomposisjon, farger, lys og kamerabevegelser er viktige elementer i filmspråket.

Bildeutsnitt

En film består av en serie av enkeltbilder som er komponert på ulike måter.

  • Et heltotalbilde gir oversikt over omgivelsene og situasjonen, og brukes derfor ofte til å etablere en scene.
  • Karakterene i filmen presenteres gjerne i totalbilder. Et slikt bildeutsnitt gir også god oversikt over det sceniske rommet, stedet der hendingene foregår.
  • Når to eller flere personer snakker sammen, skifter kameraet ofte til et halvnært bilde. Da er det enklere å følge dialogen.
  • Nærbilder av et ansikt eller en hånd avslører følelser, og brukes ofte til å vise hvordan en person reagerer på det som skjer.
  • Ultranære bilder bryter med det øyet vårt vanligvis ser. Slike bilder brukes derfor kun som effekter.

I alle filmer klippes det mellom ulike bildeutsnitt. Men filmsjangeren avgjør hvilke typer utsnitt som brukes mest. I en actionfilm er det mer naturlig å bruke oversiktsbilder enn i en kjærlighetsfilm med mye snørr og tårer.

Bildevinkler

Normalt ser vi det som skjer, i øyehøyde. Det kalles normalperspektiv. Når filmkameraet plasseres over eller under normal øyehøyde, får det en bestemt virkning. I dagligtalen kaller vi dette «å se opp til en person» eller «å se ned på en person».

Når kameraet er plassert under normalhøyde, kalles det froskeperspektiv. Et slikt perspektiv kan brukes til å opphøye en helt, men også til å vise hvordan verden ser ut sett med øynene til et lite barn.

Når kameraet er plassert over normalhøyde, kalles det fugleperspektiv. Et slikt perspektiv kan gjøre selv det tøffeste monster ynkelig. Det kan også vise hvordan trollet opplever møtet med Askeladden.

Anslaget til filmen Kapernaum inneholder en scene tatt i ekstremt fugleperspektiv. Se de tre første minuttene av filmen. Hvilken funksjon har denne scenen i filmen?

Komposisjon og fargebruk

Horisontale linjer i et bilde gir en følelse av ro og harmoni, mens vertikale linjer gir et inntrykk av høyde, kraft og verdighet. Skrålinjer skaper spenning og bevegelse. Symmetrisk balanse i et bilde gir et inntrykk av stabilitet og stillstand, mens asymmetrisk balanse virker mer moderne og energisk.

Joseph Cotten i filmen «Den tredje mann». En dame og en mann, begge kledd i hatt og lang frakk, snakker sammen i en mørklagt gate. Foto.

Fargetonen i bildet formidler mye av stemningen i filmen. Varme toner gir en følelse av harmoni og kjærlighet, kalde toner har den motsatte virkningen. Farger kan også brukes symbolsk. Den kvinnelige forføreren har rød kjole, mens den uskyldige ungjenta ofte er kledd i hvitt.

Se fargebruken i traileren til Ingmar Bergmans film Fanny og Alexander (1982) på Vimeo. Hvilke farger dominerer når filmen skildrer juleselskapet i barndomshjemmet? Se scene fra 00:04 til 00:13. Hvordan er fargetonen i scenen fra hjemmet til Alexanders stefar (biskopen)? Se klippet fra 01:02 til 01:04.

Bevegelse

Bevegelse i et bilde kan skje både ved at kameraet er i bevegelse, og ved at personer eller gjenstander i bildet beveger seg. Når vi skal følge en karakter fra bilde til bilde, er det viktig at øyet vårt oppfatter hvor i bildet personen befinner seg. Fartsretningen i bildet er derfor viktig for kontinuiteten i bildefortellingen.

Kameralinsen kan bevege seg horisontalt (panorering) eller vertikalt (tilting). En panorering kan gi oversikt over en situasjon eller følge en bevegelse horisontalt. En tilt kan for eksempel brukes til å vise høyde eller til å avsløre et fenomen.

Kamerakjøring eller kran brukes når kamera følger en hendelse i stor fart, som for eksempel forfølgelsesscenen i en James Bond-film.

Zooming er ikke en kamerabevegelse, men brukes ofte som en effekt. Sjokkzooming i en skrekkfilm gir oss følelse av at vi selv blir trukket inn i fortellingen uten å kunne verne oss mot det vonde. Slik identifiserer vi oss med det skrekkslagne offeret.

Den norske actionkomedien Børning 2 (2016) egner seg godt når du skal øve deg på å identifisere hvordan ulike kamerabevegelser brukes i film.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 16.02.2021

Læringsressurser

Filmproduksjon