Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bli kjent med andres og eget blikk

Hva kjennetegner fotografblikket til Abelardo Morell? Plukk ut to bilder du ble nysgjerrig på, og studer dem nøyere. Hvordan ser fotografen mennesker og verden? Hva ser du i bildene? Jobb alene og sammen med andre.

Oppgave 1

Sammenlign gatebildet til Niépce nedenfor med dette bildet av fotografen Abelardo Morell: 'Camera Obscura Image of Houses Across the Street in our Living Room' (1991).

Diskuter med andre:

  • Hva forteller Abelardo Morell oss? Hva kjennetegner fotografblikket hans?
  • Hvordan kan han ha fått til å ta bildet?

Oppgave 2

Velg, studer og diskuter to av bildene i bildekarusellen. Svar på spørsmålene på egen hånd først. Sammenlign valg av bilder og refleksjoner med andre etterpå.

  1. Hva er denne fotografens blikk på mennesker? På verden?
  2. På hvilken måte tenker du teknikken gir muligheter og setter begrensninger for fotografen?
  3. Hvordan ser du bildet? Hvilket blikk og hvilken oppfatning har du av bildet?
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Atle Kold Hansen.
Sist faglig oppdatert 21.06.2019

Læringsressurser

Bruk stilarter og uttrykksformer